Znęcanie psychiczne w pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Znęcanie psychiczne w pracy

Pracodawcy grożą poważne konsekwencje za mobbing pracownika. Sprawcą prześladowań może być nie tylko przełożony, ale i współpracownik. Przypadków mobbingu nie należy lekceważyć.

Przejawem mobbingu może być wiele zachowań. Jeśli zauważyłeś, że czyjeś postępowanie uniemożliwia Ci swobodne i bezstresowe wykonywanie obowiązków w pracy, może to wskazywać właśnie na mobbing.

Zachowanie mobbera cechuje się różnym natężeniem. Sprawca mobbingu może utrudniać Ci komunikację ze współpracownikami. Mobber może także znęcać się nad Tobą psychicznie poprzez głośne krytykowanie, wyzywanie, ośmieszanie czy też nękanie e-mailami i telefonami.

Znęcanie psychiczne w pracy – jak się przed nim bronić?

Jeśli doświadczasz zachowań o znamionach mobbingu (takich jak znęcanie psychiczne w pracy, ośmieszanie, nękanie), wtedy powinieneś bardzo rzetelnie i dokładnie wykonywać swoje obowiązki. To utrudni mobberowi merytoryczną krytykę.

Zadbaj również o formalną komunikację z prześladowcą. Staraj się porozumiewać z nim za pośrednictwem e-maila. Natomiast w sytuacji, gdy będziesz zmuszony do rozmowy bezpośredniej, zadbaj o to, aby odbyła się przy świadkach.

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu, zbieraj dowody nieetycznych zachowań mobbera. Mogą to być nagrania, listy, SMS-y, e-maile, zeznania świadków, nawet – zaświadczenie od lekarza potwierdzające skutki działania długotrwałego stresu.

Znęcanie w pracy a prawa pracownika

Według Kodeksu pracy pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli jako pracownik rozwiązałeś umowę o pracę z powodu mobbingu lub doznałeś rozstroju zdrowia.

Możesz także zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy lub złożyć pozew w sądzie przeciwko pracodawcy i mobberowi.

Gdy udowodnisz, że znęcanie psychiczne w pracy doprowadziło do Twojego zwolnienia lub rozstroju zdrowia, wtedy możesz otrzymać odszkodowanie. Masz prawo również domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Mobbing ma na celu zepsucie reputacji pracownika, poniżenie go, a niekiedy także doprowadzenie do jego zwolnienia. W dłuższej perspektywie takie działania mogą doprowadzić ofiarę do załamania i do problemów zdrowotnych.

Reaguj także wtedy, gdy jesteś świadkiem mobbingu, a nie jego ofiarą. Pamiętaj, że co dziś spotyka jednego pracownika, jutro może dotknąć innego, a bezkarny mobber staje się coraz śmielszy i bardziej agresywny w swoich nieetycznych działaniach.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *