Zapobieganie mobbingowi


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Zapobieganie mobbingowi

Mobbing, czyli nękanie lub terror psychiczny, polega na uporczywym i długotrwałym zastraszaniu pracownika. Takie działania mają wywołać u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, spowodować poniżenie lub ośmieszenie.

Zgodnie z prawem, obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapobieganie mobbingowi oraz dyskryminacji w pracy. To właśnie on jest zobowiązany do stosowania odpowiedniej polityki prewencyjnej i do reagowania w przypadku wystąpienia nieetycznych zachowań w firmie.

Jak reagować na mobbing w pracy?

Jedną z metod, które mają ograniczyć mobbing w środowisku pracy, jest regularne monitorowanie skali nieetycznych zachowań oraz ryzyka ich wystąpienia. Kontrole takie są przeprowadzanie w formie okresowych audytów lub anonimowych ankiet, które są dozorowane i wykonywane przez dział HR lub wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

Stałe monitorowanie relacji interpersonalnych w zakładzie pracy pozwala wykryć mobbing i szybko na niego reagować.

Oprócz tego pracodawca powinien zadbać o edukację swoich pracowników. Szkolenia, informacje, wdrożenie pisemnej procedury opisującej nieetyczne zachowania oraz wprowadzenie systemu zgłaszania nadużyć w miejscu pracy (np. OCI), to często skuteczne zapobieganie mobbingowi.

Zgłoszony został mobbing – jak reagować?

Gdy zgłosisz przypadek nieetycznego zachowania, wtedy pracodawca ma obowiązek zweryfikować daną sprawę. Postępowanie może być prowadzone według wewnętrznej procedury lub na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

W celu zachowania obiektywizmu pracodawca może powołać wewnętrzną komisję do spraw relacji pracowniczych lub powierzyć zbadanie przypadku mobbingu wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

Zapobieganie mobbingowi w formie polityki antymobbingowej daje Ci, jako pracownikowi, możliwość podjęcia konkretnych działań w przypadku, gdy dojdzie do nieetycznych zachowań w Twoim miejscu pracy. Dodatkowo jest to także forma zabezpieczenia i obrony dla pracodawcy, gdy zjawisko mobbingu zostanie zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *