Ustawa o mobbingu


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Ustawa o mobbingu

Mobbing to nadużycie, do którego dochodzi w niejednej polskiej firmie. Pomimo tego, że niekiedy pracownicy znoszą szykany i nękanie w milczeniu lub po prostu zmieniają pracę, coraz częściej zdarzają się osoby, które chcą walczyć z takim zachowaniem w miejscu pracy. Wspiera ich przy tym prawo.

Badanie CBOS z 2014 roku wskazywało, że w latach wcześniejszych w Polsce szykanowanych mogło być aż 17% pracowników, czyli ponad 2 mln osób. W 2017 roku toczyło się w Polsce 2,5 tys. postępowań w sprawie dyskryminacji i mobbingu. Jednak tylko około 5% z nich skończyło się wygraną pracownika. Z badań CBOS wynika, że nawet co szósta zatrudniona osoba mogła stać się ofiarą dyskryminacji lub mobbingu, a co trzecia była świadkiem niewłaściwych zachowań1.

Mobbing – ustawa

Ustawa o mobbingu jako osobny akt prawny nie istnieje, ale w potocznym języku określa się tak zapisy na temat mobbingu w Kodeksie pracy, które pojawiły się tam w 2004 roku. Zapisy te charakteryzują mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu zatrudnionego.

Art. 94. Kodeksu pracy wskazuje, że długotrwałość znęcania musi być rozpatrywana w sposób indywidualny i powinna uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Wynika to z faktu, że nie jest możliwe określenie minimalnego okresu zaistnienia przemocy psychicznej.

Ustawa o mobbingu w pracy mówi również, że za niewłaściwe należy uznać działania, które mają na celu doprowadzenie do zaniżenia Twojej oceny przydatności zawodowej oraz do Twojego poniżenia, ośmieszenia lub izolacji z zespołu.

Ustawa o mobbingu – obowiązki pracodawcy

Zaktualizowana w 2004 roku ustawa o mobbingu w pracy (czyli de facto Kodeks pracy) zobowiązuje Twojego pracodawcę do przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom. Powinien on stworzyć w firmie takie warunki i atmosferę, aby zapobiegać mobbingowi.

Dodatkowo, według Kodeksu pracy to właśnie pracodawca ponosi odpowiedzialność za szykanowanie czy znęcanie się nad zatrudnionym, nawet w przypadku, gdy sam nie stosował tego typu działań lub gdy nie miał informacji o występowaniu takiego zjawiska w firmie.

Jeśli na skutek mobbingu doznałeś rozstroju zdrowia, masz prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Natomiast, gdy niewłaściwe działania doprowadziły Cię do rozwiązania umowy o pracę, masz prawo do rekompensaty finansowej w wysokości nie niższej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pamiętaj, że nie jesteś bezbronny wobec mobbera.


1 https://www.infor.pl/prawo/praca/mobbing/2697517,Rosnie-skala-dyskryminacji-i-mobbingu-w-Polsce.html

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *