Stalking w pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Stalking w pracy

Stalking to pojęcie określające uporczywe nękanie lub prześladowanie ofiary. Takiego zachowania można doświadczyć na różne sposoby, np. w internecie, przez telefon, a także w pracy. Stalking przybiera formę dręczenia, zamęczania osoby poszkodowanej nieustannymi próbami kontaktu itp.

Stalking oznacza w języku angielskim skradanie, naprzykrzanie się, czatowanie. Zjawisko to zostało zaobserwowane po raz pierwszy w USA w latach 80. ubiegłego wieku. W początkowym okresie dotyczyło przede wszystkim osób sławnych, aktorów oraz muzyków. Niestety, ale Ty także możesz stać się ofiarą stalkera. Działania takiej osoby są karalne już nie tylko w USA, ale również w wielu krajach europejskich.

Stalking w pracy podlega karze

Stalking jako przestępstwo przeciwko wolności wprowadzono do polskiego Kodeksu karnego w 2011 roku. Według tych zapisów stalking może być popełniony na dwa sposoby: poprzez uporczywe nękanie lub przez podszywanie się pod inną osobę.

Aby takie zachowanie mogło być zakwalifikowane jako przestępstwo, musi spełniać kilka warunków. Pierwszym z nich jest uporczywość działania. Tylko wielokrotne i długotrwałe działania stalkera, niezamierzającego przestać nękania pomimo próśb osoby pokrzywdzonej, można uznać za stalking. Dodatkowo działania te muszą wywierać wpływ na psychikę ofiary, np. wzbudzanie w osobie nękanej strachu, poczucia zagrożenia, obawy o zdrowie, życie, utratę pracy.

Jak objawia się stalking w pracy?

Stalking to zbiór zachowań, które podejmowane łącznie, mogą stanowić przestępstwo i są zagrożone karą pozbawienia wolności. Jeśli czujesz, że jesteś w uporczywy sposób nękany lub prześladowany, zastanów się, czy nosi to znamiona stalkingu. Przeanalizuj zachowanie prześladowcy.

Stalking w pracy może objawiać się jako wielokrotne, powtarzalne naruszenie Twojej nietykalności cielesnej, niszczenia mienia należącego do Ciebie. Możesz także doświadczać gnębienia psychicznego poprzez groźby, ośmieszanie i złośliwości.

Inną formą stalkingu może być również przywłaszczenie tożsamości. W tym przypadku stalker może podszywać się pod Ciebie, np. w internecie, na portalach społecznościowych, może również wykonywać jakieś działania w Twoim imieniu (także związane z działalnością zawodową).

Stalking w pracy, podobnie jak mobbing, jest przejawem przemocy emocjonalnej. Należy bezwzględnie walczyć zarówno z jednym, jak i drugim zjawiskiem. Pamiętaj, że prawo jest po Twojej stronie i nie jesteś bezbronny w starciu ze stalkerem lub mobberem!

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *