Skutki mobbingu


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Skutki mobbingu

Mobbing to zjawisko, które przynosi wiele negatywnych skutków nie tylko dla firmy, ale również dla pracowników. Lista konsekwencji niewłaściwych zachowań w pracy, które mogą mieć wymiar materialny i niematerialny, jest dość długa. Negatywne skutki mobbingu mogą przybierać różne formy – często uzależnione od organizacji i specyfiki firmy.

Mobbing jest określany jako długotrwałe nękanie, dokuczanie, poniżanie, a nawet straszenie ofiary przez współpracowników lub przełożonego. Zjawisko to często występuje w miejscu pracy, ma na celu ośmieszenie i poniżenie, a także odizolowanie ofiary od reszty pracowników. Termin „mobbing” wywodzi się od angielskiego słowa „mob”, które oznacza natłok, tłum, napastowanie, obleganie.

Skutki mobbingu w pracy

Skutki mobbingu dotykają nie tylko Ciebie jako prześladowanego pracownika, ale również pracodawcę. Traci on nagle dobrego, wyszkolonego fachowca, ponieważ zaczynasz częściej chorować, przebywasz na zwolnieniu i nie jesteś w pełni zdolny do wykonywania swoich obowiązków. Przełożony ponosi duże koszty, ponieważ musi zatrudnić nowego pracownika i go odpowiednio przeszkolić.

Skutki mobbingu w pracy to również naruszenie lub zmiana publicznego wizerunku firmy, związana z nagłośnieniem niewłaściwych zachowań przez poszkodowanych pracowników. Dodatkową konsekwencją finansową jest także wypłata odszkodowania, gdy udowodnisz mobbing przed sądem.

Skutki mobbingu dla ofiary

Skutki mobbingu są najbardziej dotkliwe dla Ciebie, jeśli stałeś się ofiarą takich zachowań. W takim przypadku możesz odczuwać uraz psychiczny, obniżenie samooceny, poczucie winy i wstyd. Dodatkowo możesz mieć trudności ze znalezieniem nowej pracy.

Długotrwałe napiętnowanie i nękanie może doprowadzić do drastycznego pogorszenia Twojego zdrowia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Możesz odczuwać różne dolegliwości, takie jak zaburzenia psychosomatyczne, gastryczne, problemy z łaknieniem (brak apetytu lub przeciwnie – „zajadanie” problemów), bezsenność, bóle ciała, możesz mieć podwyższone ciśnienie krwi, stany lękowe i nerwicowe oraz depresję.

Skutki mobbingu są negatywne także dla pracodawcy, jednak nie da się ukryć, że dotkliwiej odczuwa je osoba prześladowana. Obowiązkiem przełożonego jest przeciwdziałać mobbingowi oraz informować zatrudnionych o niebezpieczeństwach i konsekwencjach różnego rodzaju nadużyć w miejscu pracy. 

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *