Przykłady kodeksów etycznych.


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18

Przedsiębiorca nie może nastawiać się wyłącznie na osiąganie zysku. Decyzje, jakie podejmuje w działalności biznesowej, powinny być również zgodne z normami współżycia społecznego. Tylko postępowanie zgodnie z zasadami etyki biznesowej pozwoli osiągnąć sukces zarówno na poziomie zawodowym, jak i finansowym. Mamy na to przykłady.

W konkursie organizowanym przez „Puls Biznesu” w 2019 roku ponad 20 polskich przedsiębiorstw otrzymało tytuł lub wyróżnienie „Etyczna firma”. Współzawodnictwo odbywało się już po raz piąty i cieszy się coraz większą popularnością wśród firm. Świadczy o tym liczba zgłoszeń – w tym roku było ich aż o 80% więcej niż przed rokiem.

Laureaci konkursu działają w różnych branżach, jednak wśród zwycięzców dominują firmy z sektora finansowego i farmaceutycznego. Wyróżnienie specjalne za szczególne przestrzeganie przepisów, transparentność i uczciwość otrzymał koncern hutniczy ArcelorMittal Poland. Przedsiębiorstwo to kieruje się uczciwymi praktykami, ceni sobie również otwarty dialog z interesariuszami i troskę o ochronę środowiska.

Tytuł etycznych firm uzyskały również koncerny ubezpieczeniowe – Unum Życie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Nationale Nederlanden. Działalność tych ubezpieczycieli opiera się na uczciwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Wyróżniona została także branża farmaceutyczna – tytuł etycznej firmy zdobyła LEO Pharma specjalizująca się w produkcji leków dermatologicznych[1].

Co łączy te firmy? Swoje etyczne działania w biznesie opierają na precyzyjnie przygotowanych kodeksach etycznych.

Rola kodeksów etycznych

Kodeks etyczny jest spisanym zespołem zasad i norm, których przestrzegania wymaga przedsiębiorstwo. Taki dokument zawiera zestaw przepisów obowiązujących w danej organizacji oraz ograniczeń, których nieprzestrzeganie wiąże się z konsekwencjami.

Pierwszym dokumentem uznawanym za kodeks etyczny dla biznesu był Manifest z Davos, który sporządzono w trakcie III Europejskiego Sympozjum Zarządzania w 1937 roku. Podstawową zasadą w nim zawartą było to, że najważniejszą funkcją biznesu jest odpowiedzialność wobec interesariuszy i całego społeczeństwa, dopiero kolejną jest maksymalizacja zysku.

W dokumencie tym znalazło się sześć postanowień skierowanych w szczególności do menedżerów i kierownictwa organizacji, którzy odpowiadają za przestrzeganie opracowanych w kodeksie założeń.

W latach późniejszych przygotowano kolejne tego rodzaju przedsięwzięcia. Jednym z nich była na przykład Inicjatywa Global Compact, która powstała w 1999 roku. Skupia się ona na przekonywaniu przedsiębiorstw do zaakceptowania i realizowania zasad z zakresu praw człowieka, ochrony środowiska, standardów pracy i przeciwdziałania korupcji.

Kodeksy etyczne w biznesie pełnią funkcje informacyjna, wizerunkową, motywującą oraz integrującą. Ich rola w działalności firmy skupia się na określeniu potrzeb, granic i celów odstępstw od norm moralności powszechnej, jednocześnie kodeksy formułują nowe reguły, których brakuje w etyce ogólnej.

Przykłady kodeksów etycznych

Już po raz szósty firma PKN Orlen została wyróżniona w prestiżowym rankingu World’s Most Ethical Company 2019. Wyróżnienie to przyznawane jest przedsiębiorstwom, które odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu pozytywnych zmian w świecie biznesu oraz propagują standardy etyczne w prowadzeniu firmy.

W 2019 roku w rankingu tym znalazło się 128 przedsiębiorstw reprezentujących 50 branż z 21 państw. Kodeks etyczny w PKN Orlen obowiązuje już od 2006 roku. Dokument zawiera zespół zasad i wartości, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy koncernu. Kodeks powstał w okresie trudnym dla tego przedsiębiorstwa, gdy jego wizerunek narażony był na poważny uszczerbek. Wprowadzenie kodeksu pozwoliło zminimalizować straty związane z tą sytuacją. Obecnie firma PKN Orlen dalej rozwija swoją etyczną działalność. W roku 2018 wprowadziła dodatkowo politykę antykorupcyjną.

Kolejny przykład to L’Oréal – światowy lider branży kosmetycznej. Ten koncern już po raz dziesiąty został uznany przez Ethisphere Institute za jedną z najbardziej etycznych firm świata.

Działalność przedsiębiorstwa już od lat opiera się na wartościach, długoterminowej wizji i prawdziwym zaangażowaniu w przestrzeganie standardów oraz wdrażanie praktyk etycznego biznesu. Już w roku 2000 L’Oréal jako jedna z pierwszych firm we Francji stworzyła i wdrożyła Kodeks Etyki Biznesowej.

Dodatkowo w 2007 roku w organizacji powołano stanowisko ds. etyki. Fundamenty etyczne, takie jak uczciwość, szacunek, odwaga i przejrzystość, to zasady, które w L’Oréal wyznaczają kierunek rozwoju organizacji i przyczyniają się do kreowania jej wizerunku. Firma od lat współpracuje z wieloma organizacjami, a do tego każdego roku organizuje Dzień Etyki dla swoich pracowników.

Kodeks etyczny to ważny dokument dla każdej firmy, która chce działać zgodnie z takimi zasadami jak uczciwość, jawność, przejrzystość, odpowiedzialność, zaufanie. Jednak katalog zasad ujętych w kodeksie powinien być związany przede wszystkim ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najczęściej opisane zasady dotyczą działania w stosunku do klienta, partnerów handlowych, czy nawet szerzej – społeczeństwa. Kodeks etyki coraz częściej obejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością wobec środowiska naturalnego.


[1] https://www.pb.pl/kwiat-etycznego-biznesu-956723

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *