Przemoc psychiczna w pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Przemoc psychiczna w pracy

Coraz więcej Polaków skarży się na przemoc psychiczną i mobbing w miejscu pracy. Często strach przed utratą zatrudnienia, milczenie współpracowników i przełożonych sprzyja nieetycznym zachowaniom oraz tworzeniu niezdrowej atmosfery w miejscu pracy.

Według wyników badań przeprowadzonych w 15 krajach europejskich, każdego roku 6 mln pracowników, czyli około 4% wszystkich zatrudnionych doznaje w miejscu pracy przemocy fizycznej. 12 mln (8%) staje się ofiarami mobbingu, a 3 mln (2%) jest poszkodowanych na skutek prześladowania seksualnego.

Powinieneś wiedzieć, że wiedza na temat nieetycznych zachowań w pracy jest bardzo ograniczona, ponieważ poszkodowani pracownicy boją się przyznać, że doznają przemocy psychicznej1.

Przemoc psychiczna w pracy

Celem działań mobbingowych, do których należą przemoc psychiczna, oszczerstwa, pogróżki, nękanie oraz tworzenie mitów na temat życia zawodowego i prywatnego pracownika, jest jego ośmieszenie, poniżenie oraz wykluczenie ze środowiska pracy.

Przemoc w pracy często dotyka osoby wykształcone, zdyscyplinowane oraz rzetelnie wykonujące swoje obowiązki. Przyczyną agresji przełożonego czy współpracownika może być zazdrość, potrzeba i chęć kariery, niedostosowanie charakterów, a nawet pragnienie zapewnienia sobie specyficznej „rozrywki” i wiele innych powodów. Pamiętaj, że każdy może stać się ofiarą mobbera!

Przemoc w pracy – rola innych uczestników

Przemoc psychiczna w pracy dotyczy ofiary i prześladowcy, czyli najczęściej pracownika i przełożonego lub współpracowników. Jednak kluczową rolę w całej sytuacji odgrywają także osoby trzecie, czyli inni uczestnicy (widzowie).

To pracownicy, którzy popierają i umacniają agresorów (co-mobberzy) oraz osoby bardziej zaangażowane, które podsuwają pomysły na inne formy poniżania i nękania (side-mobberzy). Zwróć na to uwagę, gdybyś miał problem z mobbingiem lub stał się jego świadkiem.

Przemoc w pracy pociąga za sobą poważne skutki. Po kilku latach nękania i poniżania możesz być niezdolny do pracy w danej firmie, a także do wykonywania własnego zawodu.

Jako ofiara mobbingu masz jednak prawo do odszkodowania, możesz złożyć skargę do PIP lub pozew do sądu. Najważniejsze, żebyś nie pozostał bierny. Gdy trzeba, szukaj pomocy w organizacjach walczących z mobbingiem.


1 http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/133-praca/1515-fenomen-mobbingu-czyli-przemoc-psychiczna-w-srodowisku-pracy-anna-brytek.html

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *