Przeciwdziałanie mobbingowi, czyli artykuł 94 Kodeksu pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Przeciwdziałanie mobbingowi, czyli artykuł 94 Kodeksu pracy

W ostatnich latach o mobbingu mówi się coraz częściej i coraz więcej pracowników ma świadomość, czym jest to nadużycie. Jeśli i Ty chcesz wiedzieć, czym jest mobbing wg Kodeksu pracy, poniżej znajdziesz wyjaśnienie.

O dużym problemie mobbingu w Polsce świadczą dane. W 2017 roku w polskich sądach toczyło się aż 2449 spraw o odszkodowanie tytułem zadośćuczynienia za dyskryminację i właśnie mobbing. Na szczęście, jako pracownik nie jesteś już bezbronny. Z pomocą przychodzi art. 94 § 3 Kodeksu pracy.

Kodeks pracy art. 94

W 2004 roku w polskim Kodeksie pracy nastąpiła bardzo ważna zmiana. Aby dostosować nasze prawodawstwo do regulacji prawa Unii Europejskiej, do kodeksu wpisano zakaz dyskryminacji pracowników oraz zakaz mobbingu.

Zapisy te pojawiły się w art. 94 kp. W §1 wyraźnie podkreślono, że każdy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Aby nie było wątpliwości, co można uznać za mobbing, w §2 dokładnie sprecyzowano to zjawisko.

Według art. 94 Kodeksu pracy mobbing to uporczywe i długotrwałe nękanie, a także zastraszanie pracownika, które może spowodować obniżenie jego samooceny zawodowej i może prowadzić do jego ośmieszenia lub poniżenia. Nie można także zapominać, że Kodeks pracy w art. 94 § 3 i 4 daje pracownikowi prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania z powodu mobbingu.

Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

Kodeks pracy w art. 94 nakłada na pracodawcę obowiązek walki z mobbingiem. Przeciwdziałanie temu zjawisku jest ważne jednak nie tylko ze względu na przepisy prawa. Pomijając już wymiar etyczny, walka z mobbingiem to dbanie o pozytywny wizerunek firmy, to pokazywanie, że pracodawcy zależy na pracownikach, co z kolei może zwiększyć ich zaangażowanie w pracy.

Jak walczyć z mobbingiem? Ważne jest wprowadzanie odpowiednich procedur i szkoleń pracowników. Niektórzy pracodawcy sami opracowują system zgłaszania przypadków mobbingu w pracy, inni korzystają w tym celu z usług zewnętrznych specjalistów (np. Ogólnopolskie Centrum Informacyjne).

Każde rozwiązanie jest tak naprawdę dobre, jeśli zapewnia pracownikom anonimowość zgłaszania przypadków mobbingu i odpowiednio ich chroni. Dziś już przecież nikt nie ma wątpliwości, że z mobbingiem trzeba walczyć.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *