Problem poniżania pracownika


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Problem poniżania pracownika

Prześladowanie psychiczne, poniżanie i ośmieszanie w miejscu pracy znane jest jako mobbing. Mobbing powoduje problemy psychiczne u osoby poszkodowanej, wywiera również silny wpływ na realizowanie przez nią zadań w pracy.

Około 31% ankietowanych przez ARC Rynek i Opinia pracowników przyznało, że w ciągu ostatniego roku doznało w pracy działań uderzających w ich pozycję zawodową. 28% zadeklarowało, że dotknęły je działania poniżania i upokarzania.

24% badanych doznało zachowań dyskryminacji z powodu płci, wieku, religii lub rasy. Zastraszanych w pracy było 20% respondentów, a molestowanych – 18% ankietowanych 1.

Poniżanie w pracy

Mobbing, czyli prześladowanie psychiczne, może przejawiać się w zachowaniu, słowach, czynach, gestach lub w informacjach uderzających w godność drugiej osoby.

Jeśli dotknęło Cię poniżanie w pracy, masz prawo niezwłocznie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, możesz również skierować sprawę do sądu. Aby jednak wygrać sprawę i otrzymać odszkodowanie, musisz przedstawić dowody na to, że byłeś ofiarą mobbingu.

Poniżanie pracownika – jak udowodnić mobbing?

Gdy przytrafia lub przytrafiało Ci się długotrwałe poniżanie w pracy mające znamiona mobbingu, wtedy masz prawo wystąpić o odszkodowanie na drogę sądową. Warto to zrobić zwłaszcza w sytuacji, gdy na skutek takich działań doszło u Ciebie do pogorszenia zdrowia.

Musisz jednak pamiętać, że przed sądem trzeba przedstawić dowody mobbingu. W tym celu powinieneś znaleźć świadków, którzy zgodzą się złożyć zeznania. Możesz również przedstawić korespondencję e-mailową z mobberem lub nagrania świadczące o krzywdzących zachowaniach. Ważnym dowodem w sprawie będzie zaświadczenie od lekarza o pogorszeniu stanu zdrowia.

Poniżanie pracownika jest jednym z nieetycznych zachowań określonych w definicji mobbingu. Takie działanie może Cię narazić na utratę zdrowia i obniżenie Twojej samooceny zawodowej.


1 https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ponizanie-i-upokarzanie-w-miejscu-pracy-doswiadcza-tego-co-czwarty-polak,36990.html

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *