Pismo do pracodawcy w sprawie mobbingu


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Pismo do pracodawcy w sprawie mobbingu

Mobbing to działania polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Na skutek takich czynności możesz czuć się poniżany, ośmieszany, izolowany, a także nieprzydatny w pracy. Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Pracodawca zmuszony jest przeciwdziałać mobbingowi, co zapisane jest w Kodeksie pracy. Doświadczając długotrwałych, niewłaściwych zachowań ze strony współpracowników lub przełożonego, masz prawo bronić się i podejmować odpowiednie w tym celu kroki. Na początek może to być pismo do pracodawcy w sprawie mobbingu.

Jak napisać pismo w sprawie mobbingu?

Wzór pisma w sprawie mobbingu bez problemu znajdziesz w internecie. W dokumencie tym musisz podać swoje dane osobowe, imię, nazwisko oraz nazwę firmy, w której jesteś zatrudniony. W kolejnych punktach wpisz informacje o osobie, która dopuszcza się względem Ciebie działań mających znamiona mobbingu, a także relację służbową pomiędzy Tobą a mobberem.

Pismo o mobbing musi zawierać opis zachowania będącego przyczyną skargi. W tym punkcie musisz opisać wszystkie negatywne zachowania wobec Ciebie ze strony mobbera. W dokumencie określ daty nękania, przedstaw dowody oraz opisz czynności podjęte w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań.

Jak udowodnić mobbing?

Oprócz złożenia pisma do pracodawcy w sprawie mobbingu musisz jeszcze zadbać o dowody potwierdzające Twoją skargę. Bardzo często niełatwo jest je zdobyć, ponieważ mobberzy działają zazwyczaj bez świadków. Warto jednak poszukać współpracowników, którzy widzieli niewłaściwe zachowania mobbera i mogą je potwierdzić.

Gdy jest to niemożliwe, możesz spróbować nagrać, sfilmować lub sfotografować agresywne działania napastnika oraz jego wypowiedzi pod Twoim adresem. Jeśli pod wpływem mobbingu pogorszeniu ulegnie stan Twojego zdrowia, nie zapomnij gromadzić dokumentacji medycznej, która to potwierdzi.

Gdy pismo do pracodawcy w sprawie mobbingu nie przyniesie pożądanych skutków, możesz zawiadomić o sprawie Państwową Inspekcję Pracy. Warto dodać, że coraz częściej pracodawcy tworzą specjalne procedury i kanały komunikacji, za pomocą których pracownicy mogą zgłaszać nadużycia, w tym mobbing. Walka z tym zjawiskiem leży także w ich interesie.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *