Ofiara mobbingu


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Ofiara mobbingu

W Polsce zjawisko mobbingu jest zdefiniowane w Kodeksie pracy. Mobbingu możesz doświadczyć zarówno ze strony pracodawcy, przełożonego, jak i współpracowników.

W 2017 roku w sądach toczyło się około 2,5 tys. spraw dotyczących mobbingu. Jednak skala problemu może być jeszcze większa, ponieważ według różnych statystyk nawet co szósta osoba mogła być ofiarą niewłaściwych zachowań lub dyskryminacji w pracy, a co trzecia była świadkiem takich czynności. W 2014 roku aż 17% pracowników, czyli ponad dwa miliony osób, było szykanowanych, a 5% z nich twierdziło, że jest nękana systematycznie1.

Ofiara mobbingu – cechy charakterystyczne

Wbrew pozorom ofiary mobbingu to nie tylko najsłabsi pracownicy, ale również osoby, których cechuje pracowitość i perfekcjonizm, co może wywoływać u innych współpracowników negatywne emocje. Ofiarami mogą być także jednostki wrażliwe na krytykę oraz mające niskie poczucie własnej wartości.

Ofiara mobbingu jest często bardziej podatna na doświadczanie negatywnych emocji, zmaga się ze stresem przy większej wrażliwości, co może prowadzić do częstszego popełniania błędów w pracy. To z kolei daje alibi przełożonemu do negatywnej oceny pracownika, potwierdzenia słuszności jego agresywnego postępowania i kontynuowania mobbingu.

Ofiara mobbingu a prawa pracownika

Każda ofiara mobbingu ma swoje prawa wynikające z przepisów Kodeksu pracy. Jeśli byłeś w pracy długotrwale nękany, prześladowany lub izolowany od współpracowników i takie działanie sprawiło pogorszenie stanu Twojego zdrowia, masz prawo do otrzymania zadośćuczynienia w formie pieniężnej za poniesioną krzywdę.

Natomiast w przypadku, gdy jako ofiara mobbingu byłeś zmuszony do odejścia z pracy i rozwiązania umowy, masz prawo do odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie.

Ofiary mobbingu najczęściej nie decydują się na złożenie pozwu do sądu, ponieważ to wiąże się z kosztami. Dodatkowo osoby takie są zastraszone i obawiają się, że przegrają przed sądem. Niestety, takie postawy tylko zachęcają mobberów do kontynuowania niewłaściwych zachowań.


1 https://www.infor.pl/prawo/praca/mobbing/2697517,Rosnie-skala-dyskryminacji-i-mobbingu-w-Polsce.html

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *