Ochrona przed korupcją


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Ochrona przed korupcją

Przedstawiciele kadry zarządzającej uważają, że korupcja jest zjawiskiem powszechnym na polskim rynku. Za to wielu pracowników jest przekonanych, że kwestia etyki to wyłącznie sprawa zarządu. W jaki sposób zatem chronić firmę przed szkodliwym wpływem korupcji? Na szczęście są skuteczne rozwiązania.

Pomimo, że wielu menedżerów wysokiego szczebla uważa, że w Polsce korupcja jest zjawiskiem często spotykanym, to jednocześnie przyzwolenie wśród nich na dawanie łapówki (w przypadku korzyści dla firmy) jest akceptowane tylko przez 4% z nich. Tak przynajmniej wynika z badania firmy EY1.

Zdecydowanie większe poparcie dla wręczenia prezentu lub obiecania innych korzyści majątkowych pojawia się w przypadku zdobycia kontraktu – wynosi 12%. Warto zauważyć, że na poziomie deklaracyjnym 96% Polaków twierdzi, iż w ich organizacjach ważne są etyka i uczciwe działanie. Natomiast już przy pytaniu o akceptację nieetycznych zachowań związanych z wręczenie łapówki (prezentu) w celu zdobycia kontraktu, 30% ankietowanych deklaruje rozważenie takiej czynności.

Działania prewencyjne

W firmie szczególną rolę w walce z korupcją odgrywają działania prewencyjne. Muszą one prowadzić do poprawy funkcjonowania firmy, uszczelnienia jej przed działaniami naruszającymi interesy przedsiębiorcy. Powinny również wysyłać załodze oraz kontrahentom jasny sygnał, że firma jest świadoma swoich praw i nie toleruje nieuczciwych zachowań.

Działania mające na celu ochronę przed korupcją można podzielić na prawne i faktyczne. Do czynności prawnych zaliczymy m.in. zawarcie umowy o poufności lub zakazie konkurencji z pracownikami mającymi dostęp do poufnych informacji oraz stosowanie, w granicach prawa, monitoringu.

Działania faktyczne w Polsce często są marginalizowane i pomniejsza się ich znacznie. Do takich czynności zaliczymy wdrażanie polityki etycznego działania, wprowadzanie odpowiednich narzędzi do zgłaszania nieprawidłowości, przeprowadzanie edukacji antykorupcyjnej oraz konsekwentne i szybkie reagowanie na wszelkie przypadki korupcji bez względu na to, kto się jej dopuścił w firmie.

Umowa o poufności i zakazie konkurencji

Umowa o poufności stanowi jeden z ważniejszych elementów walki z niekontrolowanym przepływem informacji w firmie. Stosuje się ją zarówno wobec pracowników, jak i wobec kontrahentów. Przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej działalności wprowadzają innowacyjne rozwiązania, są szczególnie narażeni na ujawnienie tajemnic konkurencji przez pracowników. Informacje poufne mają duże znaczenie dla funkcjonowania firmy oraz dla jej pozycji na rynku, mogą mieć również decydujący wpływ na osiągane przez nią wyniki i dochody.

W umowie o poufności powinny zostać wyszczególnione informacje, które firma uważa za poufne, np. dane techniczne, finansowe, handlowe, rozwiązania racjonalizatorskie itp. Dodatkowo, w dokumencie muszą być ujęte sankcje oraz kary umowne, jakie grożą pracownikowi czy kontrahentowi za ujawnienie tajemnic firmy.

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta nie tylko z pracownikami, ale również z dystrybutorami, handlowcami, agentami i wszystkimi kooperantami, którzy mogliby ujawnić informacje zagrażające interesom przedsiębiorcy. Konsekwencją złamania postanowień takiej umowy dla zatrudnionego jest rozwiązanie umowy o pracę. Natomiast kontrahentowi mogą grozić kary umowne, np. odpowiedzialność odszkodowawcza.

Działania pozaprawne jako ochrona przed korupcją

Sposobem na zapobieganie korupcji w firmach mogą być również tzw. działania pozaprawne. Należy do nich podnoszenie świadomości pracowników oraz budowanie właściwej kultury postępowania firmy wobec kontrahentów i osób zatrudnionych.

Elementem polityki antykorupcyjnej jest wprowadzenie procedur, etycznych zasad i kodeksów zachowań. Dokładna lista norm właściwego postępowania musi zostać dostosowana do profilu przedsiębiorstwa oraz do osób tam zatrudnionych. Oczywiście przedsiębiorca może skorzystać z gotowych wzorów lub zlecić stworzenie takiego kodeksu firmie zajmującej się polityką antykorupcyjną.

Bardzo ważne w walce z korupcją jest natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały o nieprawidłowościach. Aby usprawnić przepływ informacji, warto w firmie wdrożyć system zgłaszania przypadków nieetycznego zachowania. W tej kwestii bardzo przydatnym rozwiązaniem jest whistleblowing, czyli system zgłaszania przypadków naruszeń przez pracowników, kontrahentów i klientów. Procedura taka może być wprowadzona wraz z regulaminem lub jako załącznik do kodeksu dobrych praktyk.

Korupcja jest przestępstwem ściganym z urzędu i podlega karze. Ukarana może być nie tylko osoba oferująca korzyść majątkową, ale również ją przyjmująca. Dla każdej firmy etyczne i uczciwe działania są ważne nie tylko ze względu na opinię klientów, ale również ze względu na szeroko pojętą opinię publiczną i związaną z tym dbałość o reputację. Wdrożenie odpowiednich regulacji, dbanie o etyczne działanie zakładu pracy, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników pozwala zyskać nowych kontrahentów oraz zbudować lepszą pozycję na rynku.


1 https://biznes.newseria.pl/news/korupcja-coraz-mniejszym,p433870432

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *