Nieetyczne zachowania w pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Nieetyczne zachowania w pracy

Coraz więcej pracowników doświadcza w pracy nieetycznych zachowań. Dyskryminacja, złe traktowanie i mobbing zmuszają ofiary do rozwiązania umowy o pracę. Niestety, na sądowy spór z pracodawcą decyduje się niewielu poszkodowanych.

W Polsce nieetyczne zachowania w pracy spotykają co trzeciego pracownika, natomiast dyskryminacji doświadcza co czwarta zatrudniona osoba – tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia1. 28% badanych potwierdziło, że w trakcie wykonywania pracy byli upokarzani i poniżani, a co piąty ankietowany zetknął się bezpośrednio z zastraszaniem lub molestowanie seksualnym.

Chociaż wiele osób rezygnuje ze zgłaszania przypadków mobbingu lub dyskryminacji w pracy, nie powinieneś tego robić. Prześladowca może się bowiem poczuć bezkarny i nawet jeśli Ty odejdziesz z pracy, on znajdzie nową ofiarę. Lepiej przerwać ten łańcuch.

Zachowania nieetyczne w pracy

Za nieetyczne zachowanie w pracy możemy uznać dyskryminację. Jeśli Twój pracodawca na którymkolwiek etapie rekrutacji, zatrudniania lub zwalniania dał ci odczuć przejawy uprzedzenia ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię itd., wtedy masz prawo wystąpić do sądu pracy z pozwem o odszkodowanie za wyrządzone szkody materialne lub domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu nierównego traktowania.

Mobbing jest działaniem niedozwolonym w miejscu pracy, możesz go doznawać w formie długotrwałego nękania, zastraszania lub upokarzania. Takie zachowanie stanowi nie tylko naruszenie przepisów prawa pracy, ale także prawa cywilnego.

Zachowania nieetyczne w organizacji to również molestowanie, podsłuchiwanie pracowników oraz niepłacenie w terminie wynagrodzeń.

Nieetyczne zachowania pracownika

Nieetyczne zachowania to nie tylko domena pracodawców, ale również pracowników. Najczęstszym przewinieniem zatrudnionych jest przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu. Nie wszyscy widzą w tym naganne zachowanie, podobnie jak w braniu zwolnienia lekarskiego z powodu nieotrzymania urlopu lub dnia wolnego.

Pracownicy często dorabiają sobie w godzinach pracy (wykonują zlecenia dla innych klientów), korzystają z internetu do celów prywatnych, czy też nie przestrzegają ustalonych godzin pracy (spóźniają się i wychodzą przed czasem). Wreszcie, działania nieetyczne mogą prowadzić do zachowań ewidentnie szkodzących interesom firmy – np. mogą nosić znamiona korupcji, kumoterstwa lub defraudacji.

Warto mieć świadomość, że zachowania nieetyczne w pracy mogą przybierać różne formy. Nie zawsze są domeną przełożonych i często zdarzają się również pracownikom.


1 http://www.twojeinnowacje.pl/30-proc-polakow-doswiadczylo-w-pracy-nieetycznych-zachowan

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *