Nieetyczne zachowania w biznesie


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Nieetyczne zachowania w biznesie

W polskich firmach nierzadko dochodzi do naruszania etyki pracy. Wśród najczęściej spotykanych zachowań nieetycznych znajdziemy m.in. mobbing, dyskryminację, podsłuchiwanie pracowników itp. Kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego jest obowiązkiem pracodawcy.

Aż 74% badanych przez Pracodawców RP twierdzi, że w polskich firmach są łamane zasady etyczne, dodatkowo 42% ankietowanych uważa, że dochodzi w nich także do naruszania praw człowieka. Jako powód łamania zasad etycznych 40% respondentów wskazuje przyzwolenie kierownictwa, natomiast 51% twierdzi, że dzieje się tak na skutek braku kontroli przełożonych. Najczęstszym powodem nieetycznych zachowań w biznesie jest omijanie niektórych procedur – tak wskazało 58% badanych, a 36% za przyczynę uznało presję realizacji wysokich wskaźników1.

Nieetyczne zachowania w biznesie wobec klienta

Etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie dotyczą nie tylko pracodawcy i jego pracowników, ale również kontrahentów i klientów. Niestety, niektóre firmy okazują się nieuczciwe wobec swoich odbiorców.

Przedsiębiorcy potrafią wprowadzać klientów w błąd co do jakości towaru lub oferowanych usług. Zachowania nieetyczne w biznesie dotyczą również nadużywania zaufania konsumenta, który otrzymuje towar niekompletny lub niespełniający ustalonych wcześniej parametrów.

Takie działania przedsiębiorcy mogą doprowadzić do spadku zaufania wobec firmy, a w konsekwencji nawet do jej upadku. Chęć szybkiego wzbogacenia się kosztem kontrahentów lub klientów może więc przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.

Nieetyczne zachowania w biznesie wobec kontrahentów i pracowników

Zachowania nieetyczne w biznesie często zdarzają się również pomiędzy kontrahentami, wspólnikami oraz partnerami biznesowymi. Dochodzić może nawet do łamania prawa, np. w zakresie zasad poufności, przejmowania klientów, stosowania różnych form nieuczciwej konkurencji oraz niedotrzymywania umów.

Nieetyczne zachowania w biznesie dotyczą również pracowników firmy. Mamy z nimi do czynienia w przypadku mobbingu czy też dyskryminacji ze strony pracodawcy. Pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem, pracodawca jest odpowiedzialny za zapobieganie tego typu nadużyciom w firmie.


1 Źródło: http://www.psychostreswpracy.pl/index.php/dla-pracodawcow/105-nieetyczne-zachowania-w-polskich-firmach

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *