Nękanie w pracy przez współpracowników


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Nękanie w pracy przez współpracowników

Mobbing kojarzy się najczęściej z nękaniem pracownika przez przełożonego. Jednak to wykroczenie nie ogranicza się tylko do takiego przypadku. Mobbingu możesz doświadczać również ze strony kolegów lub koleżanek.

Z roku na rok w polskich sądach toczy się coraz więcej spraw o zadośćuczynienie za dyskryminację i mobbing. Chociaż ten ostatni stanowi tylko 5% wszystkich zgłaszanych w firmach nieprawidłowości (tak wynika z badania przeprowadzonego przez YE[1]), to jednak przypadków mobbingu może być w polskich firmach dużo więcej. Tym bardziej, że mobbingu dopuszczają się nie tylko przełożeni wobec podwładnych.

Nękanie pracownika – nie tylko przez przełożonego

Jeśli od dłuższego czasu doświadczasz w pracy szykan ze strony kolegów lub koleżanek, prawdopodobnie stałeś się ofiarą mobberów. Nie tylko Twój przełożony może stosować mobbing. Nękanie w pracy przez współpracowników nie jest wcale rzadkością.

Definicja mobbingu zapisana w Kodeksie pracy wcale nie ogranicza tego wykroczenia tylko do relacji przełożony-podwładny. Według tego zapisu prawnego mobbing to tak naprawdę działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi. To oznacza, że nękanie w pracy przez kolegę lub koleżankę również będzie mobbingiem, o ile jest uporczywe i długotrwałe, wywołuje u Ciebie obniżenie oceny przydatności zawodowej lub prowadzi do poniżenia, ośmieszenia Twojej osoby.

Nękanie w pracy a odpowiedzialność

Nękanie pracownika przez koleżankę lub kolegę wcale nie oznacza, że mobber musi pozostać bezkarny. Musisz jednak wiedzieć, że także wtedy, gdy mobbing stosuje współpracownik, pozwać możesz przede wszystkim pracodawcę. 

To on jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie mobbingowi i to on odpowiada za właściwe funkcjonowanie zakładu pracy. Z kolei pracodawca może potem żądać zadośćuczynienia od sprawcy mobbingu zgodnie z art. 441 § 3 k.c. w związku z art. 300 k.p.

Dodatkowo, już na drodze cywilnej, możesz żądać odszkodowania za mobbing także bezpośrednio od mobbera-współpracownika, co zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. II PK 226/10).

Nie pozwól, żeby współpracownicy stosujący wobec Ciebie mobbing czuli się bezkarni. Możesz wykorzystać różne narzędzia prawne, aby chronić się przed nękaniem w miejscu pracy bez względu na to, kto dopuszcza się takiego wykroczenia.


1 http://ey.media.pl/pr/384231/compliance-w-polsce-raport-z-badania-stanu-compliance-i-systemow-zarza

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *