Nadużycia menedżerskie – coraz większy problem w firmach


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Nadużycia menedżerskie

Bezpieczna firma to taka, w której zarząd i pracownicy są świadomi swoich obowiązków, wykonują je w sposób odpowiedzialny, a także potrafią utrzymać w tajemnicy powierzone im informacje. Jednocześnie muszą znać zagrożenia, jakie niesie walka konkurencyjna. Dlatego ważne jest wdrożenie polityki antykorupcyjnej, która będzie dotyczyła także menedżerów.

W ostatnich dwóch latach aż 50% polskich firm przyznało się do występowania nadużyć w ich organizacji. Liczba ta oznacza 14-procentowy wzrost w porównaniu do 2016 roku. W wyniku różnych oszustw pracowniczych co druga polska firma straciła ponad 400 tys. zł. Jednak duża skala nadużyć w przedsiębiorstwach jest zauważalna nie tylko w Polsce, ale również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tam nieprawidłowości zgłosiło 43% firm (wzrost o 12% w porównaniu do roku 2016). Natomiast średnia na świecie wyniosła 49% (13-procentowy wzrost w porównaniu do 2016 roku).

Najczęściej wykrywane w firmach nadużycia to kradzieże (47%), nieetyczne prowadzenie biznesu i konflikt interesów (43%), nadużycia podatkowe i transakcyjne (40%). Wśród sygnalizowanych oszustw jest także cyberprzestępczość (33%) oraz łapówkarstwo – 17% badanych przez PwC zetknęło się z prośbą o łapówkę, a 18% przedsiębiorców straciło kontrakt na rzecz konkurencji z powodu przekupstwa1.

Kadra kierownicza a nadużycia

Skala nieprawidłowości i oszustw w polskich firmach jest z roku na rok coraz większa. Tylko w ciągu ostatnich 2 lat w ich wyniku straty sięgnęły 4 mln zł. To oznacza, że przedsiębiorstwa zmagają się nie tylko z drobnymi kradzieżami biurowymi, ale także z poważnymi przestępstwami. Dodatkowo okazuje się, że za połowę nadużyć w Polsce odpowiedzialni są pracownicy firmy (55%). Co więcej, 54% wszystkich przypadków nadużyć wewnętrznych dopuściły się osoby należące do kadry kierowniczej. W wykrywaniu nieprawidłowości w firmie dużą rolę odgrywają sygnaliści. Prawie połowa (45%) zachowań korupcyjnych została zgłoszona właśnie przez takie osoby.

Coraz większa liczba nadużyć w firmach jest dokonywana przez menedżerów, jednocześnie najczęściej są oni także sprawcami najbardziej bolesnych finansowo strat spowodowanych korupcją. Kradzieże mienia pracodawcy, defraudacja oraz zawyżanie kosztów za telefon komórkowy, paliwo czy delegacje to najczęściej spotykane rodzaje nadużyć dokonywanych przez kadrę kierowniczą. Liczba takich zachowań rośnie, ponieważ strategie stosowane przez firmy, mające doprowadzić do oszczędności, wywołują wśród pracowników poczucie niesprawiedliwości.

20% kadry zarządzającej w polskich firmach uważa, że korupcja jest powszechnym zjawiskiem. Jednocześnie problemem jest akceptacja nadużyć, zwłaszcza w celu ratowania firmy. Aż 12% polskich menedżerów twierdzi, że powszechnym zjawiskiem jest wręczenie łapówki w celu zdobycia kontraktu. Natomiast 30% osób na kierowniczych stanowiskach deklaruje, że brałoby pod uwagę wręczenie prezentu lub zapewnienie kontrahentowi rozrywki, jeśli pozwoliłoby to wesprzeć firmę w czasach kryzysu2.

Nadużycia i korupcja są karalne

W Polsce brak jest kompleksowych regulacji antykorupcyjnych, podobnych do funkcjonujących np. w Wielkiej Brytanii. Trzeba zatem opierać się na tych zapisach prawnych, które funkcjonują w naszym kraju. Oto kilka przykładów. Art. 296a Kodeksu karnego mówi, że sprawcą korupcji gospodarczej może być „osoba pozostająca w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą w stosunku pracy, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło”. W związku z tym za nadużycia może odpowiadać nie tylko osoba zarządzająca, ale każdy pracownik mający wpływ na procesy decyzyjne w firmie lub na gospodarowanie jej majątkiem.

Zgodnie z nową Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary to firma ponosi odpowiedzialność za łapówki wręczone lub przyjęte przez swoich pracowników. Dodatkowo, według ustawy, przedsiębiorstwo, które na skutek nadużyć i korupcji pracownika odniosło jakąkolwiek korzyść, ponosi za ten czyn odpowiedzialność finansową. Wysokość kary może wynieść od 30 tys. zł do 30 mln zł, a w pewnych sytuacjach nawet do 60 mln zł. W skrajnej sytuacji skutkiem może być nawet obowiązkowe rozwiązanie albo likwidacja firmy, która dopuściła się poważnych przestępstw gospodarczych.

Ostatnie zmiany w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują, że prezes UOKiK będzie mógł nałożyć do 2 mln zł kary na osobę zarządzająca (np. menedżera, kierownika), która w ramach sprawowania swojej funkcji umyślnie dopuściła do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Obecnie firmy muszą borykać się z różnymi poważnymi zagrożeniami. Niektóre z nich są związane z ostrą walką konkurencyjną, inne – z przestępczością gospodarczą, łapówkarstwem, cyberprzestępczością i nadużyciami pracowniczymi. W walce z tymi zagrożeniami niezbędna jest dobra komunikacja między przełożonym a podwładnymi oraz szkolenia i wdrożenie polityki antykorupcyjnej.


1 https://www.pwc.pl/pl/media/2018/2018-03-01-przestepczosc-gospodarcza-2018.html

2 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/korupcja-w-polsce-30-proc-menadzerow-dopuszcza-nieetyczne-zachowania-dla-ratowania-firmy

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *