Molestowanie w pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Molestowanie w pracy

Jeśli doświadczasz molestowania w pracy lub zauważasz przejawy molestowania wobec innych pracowników, przerwij milczenie! W ostatnim czasie pojawił się pozytywny klimat do walki z molestowaniem, a zapalnikiem stała się międzynarodowa akcja #MeeToo.

Z badania CBOS1 wynika, że co czwarty polski pracownik był świadkiem sytuacji, którą można uznać za molestowanie seksualne w miejscu zatrudnienia. Najczęściej były to uwagi współpracowników o podtekście seksualnym lub niestosowne zachowanie. Okazuje się, że w dużych przedsiębiorstwach najczęściej dochodzi do słownego molestowania seksualnego, natomiast w średniej wielkości firmach pojawiają się przeważnie przypadki oferowania awansu za utrzymywanie stosunków seksualnych z przełożonymi.

Molestowanie w pracy – co nim właściwie jest?

Być może zastanawiasz się, czy to, czego doświadczasz (lub co obserwujesz), można w ogóle uznać za molestowanie w pracy. Musisz wiedzieć, że molestowaniem mogą być nie tylko seksualne zachowania ze strony szefa, ale również wielce niestosowne działania innych pracowników.

Za tego typu niedozwolone zachowanie można uznać na przykład:

  • dotykanie, przytulanie, głaskanie lub inne gesty o charakterze seksualnym,
  • używanie pieszczotliwych określeń itp.,
  • wygłaszanie uwag na temat czyjegoś wyglądu lub ubioru,
  • komentarze odnoszące się do płci;
  • składanie propozycji seksualnych;
  • pokazywanie treści (np. zdjęć, filmów) o charakterze seksualnym osobie, która nie wyraziła na to wyraźnej zgody.

Oczywiście to tylko kilka przykładów z bardzo obszernego rejestru tego, co można uznać za molestowanie w pracy przez kolegę lub przełożonego. Jeśli spotykasz się z tego typu (lub podobnymi) zachowaniami w pracy, oznacza to że prawdopodobnie jesteś ofiarą lub świadkiem molestowania seksualnego.

Co na to Kodeks pracy?

Dobra wiadomość – ofiara molestowania w pracy nie jest bezsilna, bowiem prawo stoi po jej stronie. Molestowanie seksualne zostało określone w Kodeksie pracy w art. 18 § 6 i jest traktowane jako jeden z przejawów dyskryminacji ze względu na płeć.

Możemy tam przeczytać, że molestowanie seksualne to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Molestowanie w pracy jest zjawiskiem, z którym należy bezwzględnie walczyć. Tego rodzaju przypadki nie tylko wprowadzają złą atmosferę w pracy, obniżają zaangażowanie pracowników, ale także wpływają negatywnie na reputację całej firmy.


1 Molestowanie Seksualne

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *