Mobbing według prawa pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing według prawa pracy

Mobbing to zjawisko, o którym słyszysz coraz częściej. Pojawia się nie tylko w zakładach pracy, ale związane jest również ze skandalami politycznymi czy biznesowymi. Choć mobbing został zdefiniowany w Kodeksie pracy, możesz mieć trudność z interpretacją tej definicji.

Kodeks pracy definiuje mobbing w art. 943. Według definicji za mobbing uznawane są działania lub zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko niemu. Polegają one na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Takie działania wywołują u ofiary zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują poniżenie i ośmieszenie zatrudnionego, a także izolowanie i wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.

Mobbing a prawo pracy – rodzaje działań

W paragrafie dotyczącym mobbingu prawo pracy określa działania lub zachowania wobec pracownika albo skierowane przeciwko niemu, które muszą zaistnieć, aby można było mówić o mobbingu. Możesz poznać dwa rodzaje takich zachowań.

Pierwsze jest określane jako mobbing bezpośredni. Oznacza sytuacje, gdy pracodawca sam podejmuje czynności mające poniżyć pracownika lub aktywnie wspiera prześladowców.

Drugie zachowanie to mobbing pośredni. Masz z nim do czynienia, gdy przełożony zaniecha czynności mających na celu zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy. W zakres tego określenia, według prawa, wchodzą także nieumyślne działania dotyczące pracownika, które wywołały u niego rozstrój zdrowia.

Aby mówić o mobbingu w pracy, prawo wymaga, aby niewłaściwe zachowanie było uporczywe i długotrwałe (powinno trwać przynajmniej pół roku). Musi ono polegać na takich działaniach, które da się określić mianem nękania lub zastraszania pracownika.

Mobbing w pracy – prawo poszkodowanego

Jeśli Ty, jako pracownik, czujesz się ofiarą mobbingu w miejscu pracy, musisz jak najszybciej przeciwdziałać takim zachowaniom. Najważniejsze to powiadomić o takich nadużyciach pracodawcę. W przypadku, gdy mobberem jest przełożony, wtedy musisz zwrócić się do kierownictwa wyższego szczebla lub działu personalnego.

Mobbing w polskim prawie jest karalny. Jako osoba poszkodowana możesz domagać się odszkodowania za poniesione krzywdy.

Określając definicje mobbingu, prawo pracy wskazuje także stronę odpowiedzialną za przeciwdziałanie takim zachowaniom – jest nią pracodawca. To właśnie on jest zobowiązany przepisami prawa do podejmowania działań mających na celu zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy. Jeśli zatem czujesz się ofiarą mobbingu, zwróć się o pomoc przede wszystkim do pracodawcy.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *