Mobbing w pracy – przykłady


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing w pracy – przykłady

Mobbing to zjawisko, z którym walczy coraz więcej pracodawców. Tak naprawdę problem ten może pojawić się w każdej firmie i przybierać może różne formy. Ważne zatem, aby umieć rozpoznać czym jest i skutecznie mu przeciwdziałać.

Mobbing nie jest wcale marginesem w naszym kraju. Z badania CBOS wynika, że co szósty Polak był ofiarą szykan przełożonego, a co dwunasty doświadczył złego traktowania ze strony współpracowników. Natomiast co czwarty badany twierdzi, że w jego miejscu pracy zdarzały się przypadki mobbingu.

Przykłady mobbingu

Mobbing nie zawsze łatwo udowodnić, ponieważ może przybierać różne formy i różne stopnie natężenia. Można jednak przytoczyć liczne przykłady mobbingu w miejscu pracy. Definicja mobbingu w Kodeksie pracy podkreśla, że jest to długotrwałe lub uporczywe nękanie albo zastraszanie pracownika.

Najjaskrawszym przykładem są wyzwiska i złośliwości kierowane pod adresem pracownika przez przełożonego (np. obraźliwe określenia, uwagi co do wyglądu itd.). Mobbingiem jest także częste ośmieszanie i upokarzanie pracownika w obecności innych zatrudnionych, grożenie mu (np. zwolnieniem z pracy). Za mobbing może też zostać uznane zachowanie o podtekście seksualnym.

Jednak uporczywe nękanie może przybierać również inne, bardziej subtelne i przez to trudniejsze do zauważenia formy. Przykładem może być ograniczenie dostępu do informacji służbowych (np. wypisanie pracownika z listy mailingowej przeznaczonej dla całego zespołu), rozsiewanie negatywnych informacji o pracowniku, czy też pomijanie przy podziale pracy itp.

Co grozi za mobbing w pracy?

Należy podkreślić, że mobbingowany pracownik nie jest bezbronny wobec niedozwolonych działań przełożonego lub współpracowników. Art. 94 Kodeksu pracy nie tylko nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, ale także mówi o zadośćuczynieniu za doznane krzywdy. Pracownik poddawany mobbingowi, który na skutek niewłaściwego traktowania utracił zdrowie, może żądać odszkodowania od pracodawcy. Podobnie jest, gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu. Do tego pracodawca może ponieść odpowiedzialność karną z art. 218 Kodeksu karnego (uporczywe naruszanie praw pracowniczych) i art. 207 (przestępstwo nękania).

Można przytoczyć wiele przykładów mobbingu w pracy. Jedne są mniej, inne bardziej widoczne. Wszystkie jednak mogą być traumatycznym przeżyciem dla pracownika. Pracodawca powinien o tym pamiętać, opracowując działania antymobbingową w swojej firmie.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *