Mobbing w pracy – gdzie zgłosić?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing w pracy - gdzie zgłosić

Mobbing to poważne nadużycie, którego możesz doświadczać zarówno od przełożonego, jak i od współpracowników. Każdy pracownik powinien wiedzieć, gdzie zgłosić takie nadużycie, gdy doświadczy go sam lub stanie się jego świadkiem.

Z raportu1 przygotowanego przez firmę analityczną EY wynika, że 5% nadużyć zgłaszanych w firmach w 2017 roku dotyczyło mobbingu. Pocieszające jest to, że w 81% tych spraw wyciągnięto konsekwencje wobec osób dopuszczających się nadużycia. W takich sytuacjach sprawą najczęściej zajmował się prawnik zatrudniony przez firmę, w której doszło do mobbingu, ewentualnie – oddelegowana do tego osoba.

Mobbing a odpowiedzialność pracodawcy?

Jeśli zgłosisz pracodawcy problem mobbingu, sprawa nie może pozostać bez odpowiedzi pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, co wyraźnie stwierdza Kodeks pracy w art. 94 § 1.

W tym samym artykule Kodeksu pracy znajdziesz precyzyjną definicję mobbingu – to długotrwałe i uporczywe nękanie lub zastraszanie pracownika, które może prowadzić do jego upokorzenia, ośmieszenia i do obniżenia samooceny wartości zawodowej.

Istotne jest także to, że w § 3 i 4 art. 94 pojawia się również informacja, że pracownik może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy, jeśli odszedł z pracy z powodu mobbingu lub przez takie nadużycie doznał rozstroju zdrowia.

Gdzie zgłosić mobbing?

Jako pracownik powinieneś zostać poinformowany, gdzie możesz się zwrócić, gdy zauważysz przejawy mobbingu, dyskryminacji lub innych nieprawidłowości. Zawsze jednak taki problem możesz zgłosić bezpośrednio pracodawcy, i to bez względu na to, czy nękanie spowodowane jest przez przełożonego, czy przez współpracownika.

Pracodawca powinien przygotować specjalne procedury, które umożliwiają zgłoszenie mobbingu. Często przybiera to formę wewnętrznej infolinii lub odpowiedniego adresu e-mail. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest także korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm, które udostępniają własne systemy typu Sapek Up Line (np. Ogólnopolskie Centrum Interwencyjne). Tam możesz skontaktować się ze specjalistą, który podpowie dalsze działanie i nada bieg skardze. Wtedy pracodawca musi zbadać sprawę i poinformować zewnętrzną firmę o sposobie jej załatwienia.

Skarga o mobbing nie może pozostać bez odpowiedzi pracodawcy, ponieważ to właśnie on jest prawnie odpowiedzialny za ochronę pracowników przed tego typu nadużyciami. Każdy pracodawca powinien mieć świadomość swojej odpowiedzialności w tym zakresie.


[1] Raport „Compliance w Polsce”

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *