Mobbing w pracy – co robić?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing w pracy - co robić

Mobbing to zjawisko, o którym coraz więcej się mówi. Wynika to z faktu, że coraz więcej osób ma do czynienia z niewłaściwym zachowaniem w pracy, staje się jego ofiarą lub świadkiem. Rośnie także świadomość mobbingu.

Według Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania wobec pracownika, które polegają na jego zastraszaniu, nękaniu lub ośmieszaniu. Ofiarą może być pojedynczy pracownik lub kilka osób współpracujących w określonym dziale. Najczęściej mobberem jest pracodawca lub przełożony. Jednak mobbing może także występować w odwróconej roli, gdy mobberem jest pracownik, a ofiarą – pracodawca.

Mobbing w pracy – co robić, aby mu przeciwdziałać?

Jeśli czujesz, że jesteś ofiarą nieetycznych zachowań polegających na nękaniu, zastraszaniu, ośmieszaniu i izolowaniu od reszty współpracowników, powinieneś zacząć działać.

Co zrobić, gdy w pracy jest mobbing? Przede wszystkim zastanów się, jakie skutki zdrowotne mogło wywołać u Ciebie zachowanie mobbera. Jeśli doszło do rozstroju zdrowia, warto zwrócić się do lekarza specjalisty oraz skorzystać z pomocy psychologa. Zaświadczenie o stanie zdrowia przyda się, gdy będziesz dochodził swoich praw na drodze sądowej.

Dodatkowo zapisuj wszystkie działania mobbera, staraj się być asertywny, rozmawiaj o swoim położeniu z innymi pracownikami lub przełożonym. W razie konieczność nagraj nieetyczne zachowania, aby mieć dowód w sądzie.

Co zrobić, gdy w pracy jest mobbing? Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z Kodeksem pracy to pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Powinien on podejmować działania eliminujące takie zjawisko z zakładu pracy. Mogą to być szkolenia, kursy informacyjne o mobbingu i sposobach jego przeciwdziałania.

Pracodawca powinien również wprowadzić wewnętrzną politykę antymobbingową. Aby ułatwić zgłaszanie nadużyć, może uruchomić linię typu Speak Up, a jej obsługę powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Przykładem takiej linii jest Ogólnopolskie Centrum Interwencyjne.

Pracodawca ponosi konsekwencje prawne także wówczas, jeśli on sam nie był mobberem. Jeśli byłeś prześladowanym pracownikiem i z tego powodu zwolniłeś się z pracy, przysługuje Ci odszkodowanie.

Możesz także złożyć pozew do sądu przeciwko pracodawcy. Jednak w tym przypadku będziesz musiał udowodnić przed sądem, że stałeś się ofiarą mobbingu w pracy.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *