Mobbing w miejscu pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing w miejscu pracy

Zgodnie z definicją w Kodeksie pracy za mobbing można uznać działania lub zachowania, dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu. Muszą być uporczywe i długotrwałe, powodować poniżenie ofiary lub jej ośmieszenie albo obniżenie ocenę przydatności zawodowej.

Mobbing w miejscu pracy może objawiać się na wiele sposobów. Możesz odczuwać nieprzyjemną atmosferę w miejscu zatrudnienia, czuć się zaszczuty, zestresowany i gnębiony lub odizolowany od współpracowników. Obowiązujące w Polsce przepisy zapewniają Ci jednak ochronę prawną w przypadkach, które mogą być uznane za mobbing.

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, masz prawo do bycia traktowanym przez pracodawcę na równi z innymi pracownikami. Równość ta obowiązuje m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia.

Twój przełożony nie ma prawa traktować Cię gorzej od innych z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, czy też religii. Dodatkowo, według Kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie Ci środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i mobbingu. To drugie zjawisko najczęściej przybiera formy nękania psychicznego. Aby jednak mogło być uznane za mobbing, musi być uporczywe i długotrwałe, a do tego wiązać się z ośmieszeniem, poniżeniem lub dążeniem do obniżenia samooceny zawodowej pracownika.

Mobbing w miejscu pracy – przykłady

Sprawcami mobbingu w miejscu pracy mogą być zarówno przełożeni, jak i współpracownicy. Jeśli osoby takie wypowiadają pod Twoim adresem złośliwe komentarze, obrażają Cię wyzwiskami lub kierują wobec Ciebie obraźliwe gesty, możesz to uznać za mobbing.

Przykładem niewłaściwego zachowania może być także ośmieszanie, upokarzanie oraz groźby. Jeśli Twój przełożony wytyka Ci błędy w obecności innych osób, wydaje polecenia, które nie są związane z zakresem Twoich obowiązków, możesz zgłosić to jako mobbing. Takim wykroczeniem jest także lekceważenie, ignorowanie lub izolowanie  (np. gdy mobber przenosi Cię do odosobnionego miejsca pracy).

Jeśli w zachowaniu przełożonego lub współpracownika zauważasz znamiona mobbingu, możesz to zgłosić pracodawcy. Pamiętaj, że to właśnie on jest odpowiedzialny za przeciwdziałaniu mobbingowi i to od niego możesz dochodzić roszczeń za nękanie lub dyskryminację.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *