Mobbing psychiczny w pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing psychiczny w pracy

Prześladowanie psychiczne, nękanie oraz zastraszanie w miejscu pracy to działania, które można uznać za mobbing. Aby jednak tak się stało, niewłaściwe postępowanie mobbera musi być uporczywe i długotrwałe.

Profesor Heinz Leymann, międzynarodowy ekspert w dziedzinie psychicznego znęcania się nad współpracownikami w miejscach pracy, definiuje mobbing jako: „terror psychiczny w miejscu pracy, który angażuje wrogie nastawienie i nieetyczne komunikowanie się […] Działania te zdarzają się często i trwają przez dłuższy okres. Z uwagi na czas trwania i częstotliwość, maltretowanie to skutkuje zaburzeniami w sferze psychiki, zdrowia fizycznego i funkcjonowania społecznego ofiary”1.

Mobbing psychiczny – na czym polega?

Mobbing psychiczny w pracy to zbiorcze określenie zachowań, które mogą przybierać rozmaitą formę. Możesz doświadczyć działań przejawiających się w zachowaniu, słowach, czynach, gestach lub pisanych wiadomościach, które będą miały na celu poniżyć Cię, gdy staniesz się ofiarą mobbingu. Często mobber wykorzystuje władzę, jaką ma nad pracownikiem oraz jego strach o utratę posady.

Mobbing psychiczny pojawia się w sposób niewidoczny i zaczyna się od podstępnych zachowań, drobnych incydentów, które mają dotknąć Cię lub ośmieszyć. Jednak głównym celem mobbera jest wytrącenie Ciebie, jako jego ofiary, z równowagi psychicznej i emocjonalnej – często po to, abyś z własnej woli zwolnił się z pracy. To zamierzony, długotrwały proces, który ma doprowadzić Cię do stałego uczucia niepokoju i stresu.

Mobbing psychiczny w pracy – konsekwencje

W dłuższej perspektywie mobbing psychiczny odbije się negatywnie na Twoim zdrowiu, na życiu rodzinnym, zawodowym, a także na kontaktach socjalnych. Takie działania mogą również powodować choroby psychiczne oraz prowadzić do niepełnosprawności. Częste porażki w kontaktach z mobberem mogą doprowadzić do patologii związanej z długotrwałym narażeniem na stres.

Mobbing psychiczny odbija się negatywnie na działaniu jednostki, grupy, a także społeczeństwa. Zjawisko to osiąga status problemu społecznego, dlatego coraz częściej wymaga odpowiednich działań w celu jego eliminacji w miejscu pracy. Nie bądź bierny w starciu z mobberem! W takiej sytuacji prawo jest po Twojej stronie.


1 https://www.pomorska.policja.gov.pl/komenda/A930.8.pdf

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *