Mobbing pracownika


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing pracownika

Mobbing dotyczy najczęściej pracownika, który staje się ofiarą swojego przełożonego. Jednak zjawisko mobbingu może również występować między współpracownikami oraz w hierarchii odwrotnej, tzn. szef także może być ofiarą.

Mobbingiem można nazwać działania związane z przemocą psychiczną w pracy, które mają charakter długotrwały. Jednorazowy konflikt nie podlega pod tę definicję. Przemoc psychiczna w pracy może przybierać różne formy, np. nękanie, ośmieszanie, prześladowanie. Mobbing często ma charakter ironiczny, cyniczny, ale jego celem może być także zastraszenie ofiary.

Rodzaje mobbingu

Zjawisko mobbingu występuje w rozmaitych konfiguracjach. Wyróżniamy mobbing pracownika przez pracownika, zwany poziomym lub horyzontalnym, który występuje między współpracownikami na równorzędnych stanowiskach. Na ogół wynika on z niechęci, rywalizacji lub zazdrości.

Najczęściej spotykany jest mobbing pracownika przez przełożonego, zwany pochyłym, wertykalnym lub zstępującym. Zjawisko to dotyczy podwładnych, a objawia się w sposobie delegowania zadań i ma na celu umocnienie władzy przełożonego.

Rzadziej spotykany jest mobbing pracownika wobec przełożonego, określany jako pionowy lub wstępujący. Zdarza się w sytuacjach, gdy zwierzchnik jest wrogo lub lekceważąco traktowany przez podwładnych.

Mobbing pracownika – przykłady

Do zachowań określanych jako mobbing możemy zaliczyć m.in. złośliwości i wyzwiska oraz obraźliwe gesty i groźby. Mogą to być również czynności mające na celu ośmieszanie i upokarzanie oraz zlecanie bezsensownych zadań.

Za mobbing pracowniczy uważane jest izolowanie zatrudnionego, jego lekceważenie oraz ignorowanie. Do zjawisk nieetycznych i niedopuszczalnych w miejscu pracy należy również zachowanie o podtekście seksualnym, czyli molestowanie.

Mobbing pracownika może przybierać różne formy i fazy, jednak aby używać tego określenia w znaczeniu prawnym, zachowanie to musi mieć przebieg długotrwały. Jeśli w wyniku mobbingu wystąpił rozstrój Twojego zdrowia, masz prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania.

Pamiętaj, że możesz bronić się przed mobberem, korzystają z narzędzi, jakie daje Ci Kodeks pracy oraz inne regulacje prawne.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *