Mobbing między pracownikami


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing między pracownikami

Mobbing może przybierać różne formy. Najczęściej polega na upokarzaniu, poniżaniu, zastraszaniu, izolacji i umniejszaniu umiejętności pracownika. Najczęściej dotyczy relacji szef-podwładny, ale może również obejmować zachowania między pracownikami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach.

Kodeks pracy dokładnie określa, że to pracodawca jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Jeśli stałeś się ofiarą mobbingu i w efekcie tego zostałeś zmuszony do zwolnienia się z pracy lub podupadłeś na zdrowiu, możesz dochodzić od pracodawcy odszkodowania. To właśnie on odpowiada za przypadki mobbingu, nawet jeśli sam przedsiębiorca nie był mobberem. Wystarczy, że nie ingerował w zachowania swoich pracowników i nie zapobiegł mobbingowi.

Mobbing między współpracownikami a wina pracodawcy

Mobbing w pracy dokonywany przez współpracowników jest dowodem na istnienie patologii występującej w relacjach między pracownikami. Przypadki takiego mobbingu mogą być efektem niewłaściwej polityki zarządzania personelem prowadzonej przez pracodawcę.

Długofalowe tolerowanie mobbingu przez przełożonego nie tylko niszczy więzi międzyludzkie, ale również wprowadza nieprzyjemną atmosferę w miejscu pracy, a tym samym wpływa na spadek efektywności pracowników.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę, aby przeciwdziałał mobbingowi. Jednocześnie w żaden sposób nie wskazuje konkretnych środków do walki z takim zjawiskiem w miejscu pracy.

Mobbing ze strony współpracownika – jaki może mieć charakter?

W Polsce co dwunasty pracownik (8%) przyznaje, że doznał szykan ze strony koleżanek lub kolegów z pracy. Dodatkowo, co czwarty zatrudniony deklaruje, że w jego miejscu pracy zdarzały się przypadki szykanowania przez przełożonych. Natomiast o szykanach ze strony współpracowników mówi około 17% zatrudnionych Polaków.1

Mobbing współpracownika może objawiać się na różne sposoby. Gdy czujesz, że jesteś szykanowany, poniżany czy też wyśmiewany przez swoich kolegów i koleżanki z pracy, zastanów się, czy takie ich zachowanie nie jest już mobbingiem. Jego dokładną definicję znajdziesz w Kodeksie pracy.

Pamiętaj – aby niewłaściwe zachowanie współpracowników można było uznać za mobbing, musi ono mieć charakter długotrwały, powtarzalny i trwać minimum sześć miesięcy.


1 Źródło: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_109_14.PDF

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *