Mobbing – gdzie szukać pomocy?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Mobbing – gdzie szukać pomocy

Ośmieszanie pracowników, psychiczne znęcanie się nad nimi oraz molestowanie są przejawami mobbingu. Obowiązkiem pracodawcy jest zapobieganie mobbingowi i reagowanie na takie sytuacje w miejscu pracy. Gdy jednak tak się nie dzieje, możesz szukać pomocy gdzie indziej.

Mobbing określany jest jako niestosowne zachowanie względem pracownika, a mobberem może być współpracownik lub przełożony ofiary. Do mobbingu można zaliczyć m.in. nękanie, obelgi, wyzwiska, obmawianie, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat ofiary, ośmieszanie jej, izolowanie od grupy pracowników, zastraszanie, śledzenie, fizyczne znęcanie się nad zatrudnionym oraz molestowanie.

Mobbing – pomoc pracodawcy

Kodeks pracy określa obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w pracy. W pierwszej kolejności to właśnie pracodawca powinien udzielić Ci pomocy w przypadku zaistnienia mobbingu. To on musi wdrożyć procedury, które pomagają walczyć z tym zjawiskiem i ułatwiają jego zgłaszanie (np. linie tylu Speak Up).

Według Kodeksu pracy to właśnie pracodawca odpowiada za doprowadzenie do niewłaściwych zachowań w miejscu pracy, ponieważ nie potrafił uchronić przed nimi swoich pracowników.

Jeśli mobbing spowodował u Ciebie pogorszenie stanu zdrowia, możesz domagać się finansowego zadośćuczynienia lub odszkodowania od pracodawcy. Gdy z powodu niewłaściwych zachowań przełożonego lub współpracowników musiałeś zrezygnować z pracy, wtedy należy Ci się odszkodowanie o równowartości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia obowiązujące w danym roku w Polsce.

Mobbing – gdzie szukać pomocy poza firmą?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, doświadczasz mobbingu w pracy, wtedy powinieneś poszukać pomocy. Przede wszystkim powinieneś zgłosić swoją sprawę pracodawcy. Co jednak, gdy to nie odnosi skutku?

Możesz zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli masz dowody na nękanie czy ośmieszanie Cię przez przełożonego lub współpracowników, powinieneś również złożyć pozew do sądu.

Gdy dotknął Cię mobbing, pomoc znajdziesz również w stowarzyszeniach antymobbingowych. W Polsce takich organizacji działa kilka – to m.in. Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe z siedzibą we Wrocławiu i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe w Gdańsku.

Najważniejsze, żebyś nie pozostał bierny. Szukaj pomocy w walce z mobberem, bo ten może zniszczyć zarówno Twoją karierę zawodową, jak i zdrowie.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *