Korupcja w pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Korupcja w pracy

Korupcja to zjawisko złożone, mające wymiar społeczny, polityczny, kulturowy i przede wszystkim gospodarczy. Wiele firm musi się z nią borykać. Korupcja w biznesie może mieć różne oblicza, takie jak łapownictwo, kumoterstwo czy konflikt interesów. W każdym przypadku jest dużym problemem.

Korupcja bywa obecna zarówno w firmach prywatnych, jak i państwowych. Wśród tych ostatnich najbardziej na ryzyko korupcji są narażone firmy branży paliwowej, górniczej oraz usługi pocztowe. 42% menedżerów wysokiego szczebla państwowych spółek na świecie i w Polsce przyznaje, że w ostatnich 3 latach w ich organizacjach zdarzały się przypadki korupcyjne i inne nadużycia.

Nieetyczne zjawiska w sektorze paliwowym zgłosiło 63% ankietowanych przez OECD, w branży górniczej – 50%, a w usługach pocztowych – 45% badanych. Mniejsza skala problemu występuje w transporcie i logistyce – 42%, w energetyce – 42% oraz w sektorze rolnym – 36%. Co drugi uczestnik badania OECD stwierdził, że nadużycia i inne czynności korupcyjne obniżyły w jego spółkach zysk roczny średnio o 3%1.

Oblicza korupcji

Korupcja to zjawisko trudne do zdefiniowania, ponieważ nie posiada jasnych, czytelnych granic, jeśli chodzi o znaczenie. W związku z tym często jest określana jako zachowania i działania, z jakimi wiąże się nabywanie przez osobę czy firmę nieuprawnionych korzyści.

Korupcja może mieć różne oblicza w zależności od tego, jakiego obszaru będzie dotyczyła, charakteru korzyści i sposobu jej osiągnięcia. W przepisach prawnych znajdziemy podział tego zjawiska na czynny i bierny w zależności od tego, kto jest osobą dopuszczającą się nadużyć. Dodatkowo korupcję można podzielić ze względu na sferę, w której się ujawnia: polityczną, gospodarczą, w administracji publicznej.

Niezależnie od podziałów korupcji stosowanych w prawie i literaturze, do najpopularniejszych form nadużyć należą łapownictwo, malwersacje, oszustwa i wyłudzenia. Przekupstwo to jedno z najbardziej rozpowszechnionych oblicz korupcji powodowany zyskami oraz innymi formami przynoszącymi korzyści majątkowe. Malwersacje i kradzieże to nadużycia charakteryzujące się pobraniem pieniędzy, zmianą własności lub innych wartości dla osobistej korzyści. Oszustwo wiąże się z wykorzystywaniem informacji wprowadzających w błąd, aby skłonić kogoś do dobrowolnej rezygnacji z własności.

Częstą praktyką są również oszustwa kupna-sprzedaży między sektorem prywatnym a publicznym. Wyłudzenia uwzględniają również zjawisko przemocy, np. groźby w celu nakłonienia do współpracy. Dodatkowo, częstą formą takich nadużyć jest łapownictwo w celu wyłudzenia konkretnej korzyści, np. wyższej ceny, licencji itp.

Korupcja w polskim biznesie

W Polsce maleje odsetek osób postrzegających korupcję jako poważny problem biznesowy. W 2013 roku 59% badanych przez firmę EY uważało ją za duży kłopot, w 2015 roku liczba osób, które tak twierdziły, zmniejszyła się do 43%, a w roku 2017 – do 38%. Wpływ na to ma fakt, że polska gospodarka stabilnie się rozwija i firmy nie muszą poszukiwać szybszych oraz nie zawsze etycznych sposobów na osiągnięcie celów finansowych.

Z drugiej strony należy podkreślić, że presja zwiększenia wydajności i zysków wywierana na pracowników sprawia, że są oni skłonni do nieetycznych działań. 10% ankietowanych przez EY przyznało, że dla osiągnięcia celów osobistych lub firmowych byliby skłonni oferować gotówkę (łapówkę). Natomiast co siódmy badany (14%) zaksięgowałby przychody wcześniej, żeby osiągnąć zakładane cele biznesowe. Aby zapewnić sobie podwyżkę lub awans, 9% respondentów EY przekazałoby fałszywe informacje zarządowi. Jednocześnie prawie połowa badanych twierdzi, że normy etyczne przyjęte w firmie mają dla niej duże znaczenie i w wątpliwej moralnie sytuacji zawodowej rozważyłaby odejście z pracy. Natomiast 13% od razu zrezygnowałaby ze stanowiska.

Najbardziej skłonne do działań nieetycznych, usprawiedliwionych dobrem firmy, są osoby w wieku od 25 do 34 lat. W tej grupie jeden ankietowany przez EY na czterech byłby skłonny wręczyć gotówkę w celu zapewnienia firmie zysku. Natomiast wśród pracowników powyżej 45. roku życia na taki krok zdecydowałaby się tylko jedna na dziesięć osób.

Pracownicy polskich firm bardzo niechętnie podchodzą do różnych form kontroli związanych z korupcją. Tylko 10% badanych wyraziłby zgodę na monitorowanie profilu w mediach społecznościowych. Natomiast ponad połowa respondentów firmy EY uważa monitorowanie w pracy rozmów telefonicznych, e-maili i komunikatorów za naruszenie prywatności2.

Korupcja, nadużycia i łapówkarstwo wiążą się z możliwością popełnienia przestępstwa. W takim przypadku karalne jest nie tylko wręczenie korzyści, ale również jej przyjęcie. Przestępstwo takie jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak przepisy przewidują złagodzenie wyroku dla osoby, która powiadomi o nieetycznym zachowaniu odpowiednie służby. Coraz częściej media donoszą o takich przypadkach, co może oznaczać, że walka z korupcją w pracy staje się coraz skuteczniejsza.


1 https://www.rp.pl/Biznes/309069824-Panstwowe-firmy-mocno-zagrozone-korupcja.html

2 https://komitetyaudytu.pl/korupcja/

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *