Kodeks pracy a mobbing


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Kodeks pracy a mobbing

W 2004 roku w Kodeksie pracy po raz pierwszy pojawiły się zapisy dotyczące mobbingu. W ten sposób polskie prawo nie tylko zostało dostosowane do prawa Unii Europejskiej, ale także oficjalnie zdefiniowało mobbing i pozwoliło bronić się przed nadużyciami tego typu.

Zjawisko mobbingu istnieje zapewne od wieków. Jednak sam termin we współczesnym znaczeniu po raz pierwszy został użyty dopiero w latach 70. XX wieku w badaniach Heinza Leymanna. Dziś większość rozwiniętych państw stara się walczyć z mobbingiem. W Polsce zapisy antymobbingowe zostały wprowadzone do Kodeksu pracy.

Mobbing w Kodeksie pracy

Polski Kodeks pracy określa mobbing dość precyzyjnie. Zapisy na temat tego nadużycia w miejscu pracy znajdują się w art. 94, w części poświęconej obowiązkom pracodawcy.

W § 2 możemy znaleźć definicję mobbingu, który oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing a paragrafy o odszkodowaniu

Na powyższej definicji nie kończą się jednak zapisy odnoszące się do mobbingu. Już w § 1 można przeczytać, że to właśnie pracodawca jest odpowiedzialny za walkę z tym nadużyciem i za działania antymobbingowe.

Co jednak, gdy pracodawca nie stanie na wysokości zadania lub sam dopuści się mobbingu? Tutaj znowu warto odwołać się do art. 94 Kodeksu pracy. Z § 3 można się dowiedzieć, że pracownik może dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego, jeśli w wyniku mobbingu poniósł uszczerbek na zdrowiu. Do tego, jeśli z powodu mobbingu pracownik odszedł z pracy, również może żądać odszkodowania. Tak stanowi § 4. Ponadto można dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Polski Kodeks pracy precyzyjnie definiuje mobbing i podpowiada, jakie kroki może podejmować pracownik, który doznał nękania w pracy. To wszystko sprawia, że zatrudniona osoba nie jest bezsilna w sporze prawnym z pracodawcą.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *