Kodeks etyczny – dlaczego warto go wdrożyć w firmie?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18

Coraz częściej dużym wyzwaniem dla nowoczesnych firm jest tworzenie etycznej kultury organizacyjnej oraz wprowadzanie wysokich standardów postępowania wobec pracowników, klientów oraz kontrahentów. To element budowania wiarygodności i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Fundamentem tej polityki jest odpowiednio przygotowany kodeks etyczny.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” pokazuje, że coraz więcej polskich firm dba o odpowiedzialność i dobrą etykę w biznesie. W 2012 roku liczba dobrych praktyk w firmie wynosiła 400, natomiast w 2018 roku wzrosła do 1.549.

Do najpopularniejszych działań podejmowanych przez przedsiębiorców należą: zaangażowanie społeczne, rozwój społeczności lokalnej oraz praktyki z zakresu pracy. Dużo firm stawia również na ład organizacyjny. W tym obszarze najliczniejszą grupę, ponad 50% inicjatyw, stanowią działania z kategorii etyki oraz compliance.

55 dobrych praktyk obejmuje działania z kategorii uczciwych praktyk operacyjnych – to czynności związane z edukacją rynku. Ważną rolę w tym obszarze zajmują partnerstwa i koalicje. Współpracują one, aby znaleźć rozwiązania oraz przygotować materiały edukacyjne w polskiej wersji językowej, dotyczące norm i wytycznych dla biznesu[1].

Kodeks etyczny – drogowskaz dla firm

Kodeks etyczny to zbiór zasad i reguł, które powinny być kluczowe dla każdej firmy. Normy w nim zamieszczone muszą określać wizję i misję przedsiębiorstwa oraz regulować stosunek relacji na linii firma-współpracownik, firma-klient, współpracownik-klient.

Należy zauważyć, że kodeks etyczny spełnia kilka celów. Pierwszym z nich jest regulacja działań wewnętrznych przedsiębiorstwa, a także określenie założeń kultury korporacyjnej firmy i dążenie do wdrożenia standardu prowadzenia usług.

Taki dokument umożliwia również postrzeganie przedsiębiorstwa przez klienta jako organizacji rzetelnej i godnej zaufania. To ważne zwłaszcza w obecnych czasach, gdy łatwość rozpowszechniania negatywnych opinii (szczególnie w internecie) może zaburzać prawdziwy obraz firmy. Kodeks etyczny opisujący wartości i zasady postępowania obowiązujące w danej organizacji będzie stanowił dobrą wizytówkę. Już samo istnienie takiego dokumentu zwraca uwagę na dobre intencje przedsiębiorstwa i na jego starania w zakresie zachowania uczciwości i rzetelności.

Prawidłowo sformułowany, wdrożony i przestrzegany kodeks etyczny pełni w przedsiębiorstwie ważną funkcję. Zwiększa wartość firmy, zaufanie do niej, a do tego przynosi realne korzyści w wymiarze materialnym. Mając do wyboru produkty oferowane przez różne przedsiębiorstwa, klient chętniej zdecyduje się na te, które są proponowane przez firmę odpowiedzialną społecznie i preferującą etyczne zasady funkcjonowania.

Wdrożenie kodeksu etycznego będzie efektywne tylko wtedy, gdy zapisane tam normy i zasady nie będą martwe. To oznacza, że muszą być przestrzegane w codziennym postępowaniu pracowników. Osiągniecie tego celu wymaga od firmy zaplanowania wielu działań, które pozwolą na trwałe wpisanie się wartości etycznych do kultury organizacji. Proces wprowadzania kodeksu etycznego powinien być podzielony na trzy etapy: budowanie świadomości, wdrożenie norm oraz zakorzenienie.

Co powinien zawierać kodeks etyczny?

Dobry kodeks etyczny powinien być skonstruowany w sposób zrozumiały. Musi on także odpowiadać na pytania współpracowników i klientów firmy oraz rozwiewać wątpliwości w przypadku możliwych do wystąpienia nieporozumień. W dokumencie tym należy zawrzeć reguły i zasady uznawane w danym przedsiębiorstwie za właściwe, z dokładnym nakreśleniem misji i wizji organizacji. Warto również wyjaśnić przyczyny, cele i metody wykorzystane przy tworzeniu kodeksu.

Istotne jest określenie w kodeksie etycznym obowiązków pracowników i całej organizacji wobec otoczenia oraz nawiązanie do innych działań firmy w ramach szeroko rozumianej etyki w biznesie. W dokumencie należy przedstawić korzyści dla zatrudnionych wynikające z przestrzegania zasad kodeksu, jednocześnie powinny znaleźć się w nim również sankcje grożące za nieprzestrzeganie wytycznych.

W takim regulaminie należy określić sposoby identyfikacji zachowań pożądanych i niepożądanych. Dotyczy to przede wszystkim takich kwestiach jak poufność posiadanych informacji, zachowanie pracownika w pracy, prawa człowieka, tolerancja, BHP i relacje ze współpracownikami oraz kontrahentami.

W kodeksie etycznym warto odnieść się do systemu zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości. Powinny tam zostać określone rozwiązania wykorzystywane w danej firmie w zakresie pozyskiwania informacji o działaniach niepożądanych (np. anonimowe zgłoszenia whistle blowing z wykorzystaniem linii etycznej). Dokument musi również wskazywać metody rozwiązywania takich problemów jak korupcja, nadużycia, czy mobbing.

Pojęcia bliskoznaczne wobec słowa „etyczny” to m.in. „moralny”, „słuszny”, „dobry”. Określenie takie może być szeroko rozumiane, jednak dotyczy również poprawności i uczciwości w relacjach biznesowych. Każdy przedsiębiorca chce być postrzegany jako solidny, uczciwy i rzetelny partner w prowadzeniu interesów. Kodeks etyczny, o ile jest przestrzegany przez właściciela firmy oraz jego pracowników, może być jednym z elementów ułatwiających utrwalenie pozytywnego wizerunku w działalności biznesowej.


[1] http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *