Blog: Dla pracowników szukających pomocy

Szantaż w pracy

Szantaż w pracy, pomimo, że mówi się o nim rzadko, występuje stosunkowo często. Ze zjawiskiem tym może spotkać się pracownik, który jest wykorzystywany emocjonalnie przez przełożonego. Szantażowany może być także pracodawca, który otrzymuje groźby oskarżenia, […]


Mobbing pracownika

Mobbing dotyczy najczęściej pracownika, który staje się ofiarą swojego przełożonego. Jednak zjawisko mobbingu może również występować między współpracownikami oraz w hierarchii odwrotnej, tzn. szef także może być ofiarą. Mobbingiem można nazwać działania związane z przemocą […]


Ofiara mobbingu

W Polsce zjawisko mobbingu jest zdefiniowane w Kodeksie pracy. Mobbingu możesz doświadczyć zarówno ze strony pracodawcy, przełożonego, jak i współpracowników. W 2017 roku w sądach toczyło się około 2,5 tys. spraw dotyczących mobbingu. Jednak skala […]