Blog: Dla pracowników szukających pomocy
Konflikty w pracy

Konflikty w pracy są dość częstym zjawiskiem. W większości firm rodzą się napięcia między pracownikami, które mają negatywny wpływ na ich efektywność, a także na sukces zespołu. Napięcia pomiędzy współpracownikami mogą mieć błahą przyczynę, ale […]Zapobieganie mobbingowi

Mobbing, czyli nękanie lub terror psychiczny, polega na uporczywym i długotrwałym zastraszaniu pracownika. Takie działania mają wywołać u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, spowodować poniżenie lub ośmieszenie. Zgodnie z prawem, obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapobieganie […]


Znęcanie psychiczne w pracy

Pracodawcy grożą poważne konsekwencje za mobbing pracownika. Sprawcą prześladowań może być nie tylko przełożony, ale i współpracownik. Przypadków mobbingu nie należy lekceważyć. Przejawem mobbingu może być wiele zachowań. Jeśli zauważyłeś, że czyjeś postępowanie uniemożliwia Ci […]


Przemoc psychiczna w pracy

Coraz więcej Polaków skarży się na przemoc psychiczną i mobbing w miejscu pracy. Często strach przed utratą zatrudnienia, milczenie współpracowników i przełożonych sprzyja nieetycznym zachowaniom oraz tworzeniu niezdrowej atmosfery w miejscu pracy. Według wyników badań […]