Blog: Blog

HR dyskryminuje podczas rekrutacji ?

Osoby poszukujące pracy odpowiadają na wiele ogłoszeń i odbywają liczne rozmowy rekrutacyjne. Niestety, nie wszystkie z nich przebiegają zgodnie z prawem, etyką czy też poszanowaniem przekonań oraz sfery osobistej kandydata. Wiedza na temat przysługujących praw […]


Mobbing a kultura organizacyjna

Praca jest jedną z najbardziej pożądanych wartości w życiu człowieka. Jej posiadanie świadczy o prestiżu, jednak dość często sprowadza się ją do pieniądza. Przestaje być źródłem satysfakcji, a staje się powodem frustracji. To prowadzi do […]


Mobbing a wyniki managera

Mobbing to zjawisko wcale nierzadkie w polskich firmach. Obecnie coraz więcej pracowników ma odwagę, aby z nim walczyć nie tylko wewnątrz organizacji, ale również w sądzie. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywa na pracodawcy, który niestety czasami […]


Sex w pracy – czy to legalne?

Romanse w pracy to teoretycznie temat tabu. Jednak przelotne miłostki, a czasem trwałe związki zdarzają się między współpracownikami dość często. Duże firmy bronią się przed takimi relacjami, decydując się na zapisy zakazujące bliskich relacji w […]


Ambitne cele bez mobbingu

Każda firma zatrudniająca pracowników stawia przed nimi zadania i cele. Nadzór nad ich właściwym wykonaniem należy do kadry kierowniczej. Od osób zajmujących takie stanowiska wymaga się asertywności, wiedzy i opanowania. Jednak zdarza się, że menedżerowie […]Kodeks etyczny – dlaczego warto go wdrożyć w firmie?

Coraz częściej dużym wyzwaniem dla nowoczesnych firm jest tworzenie etycznej kultury organizacyjnej oraz wprowadzanie wysokich standardów postępowania wobec pracowników, klientów oraz kontrahentów. To element budowania wiarygodności i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Fundamentem tej polityki jest odpowiednio […]