Jakie są rodzaje mobbingu?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Jakie są rodzaje mobbingu

Mobbing pojawił się w polskim Kodeksie pracy dopiero w 2004 roku, co nie znaczy, że ten problem nie występował wcześniej. Jeśli chcesz skutecznie walczyć z mobbingiem i chronić się przed tym nadużyciem, powinieneś wiedzieć na jego temat jak najwięcej.

Jeśli Ty lub inny pracownik byliście poddawani długotrwałemu i uporczywemu nękaniu w miejscu pracy albo byłeś zastraszany, z dużym prawdopodobieństwem możesz zostać uznany za ofiarę mobbingu. Tak wynika z definicji tego nadużycia w Kodeksie pracy.

W art. 94. § 2 ustawodawca zapisał także, że nękanie, które można uznać za mobbing, ma na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika. Mobbing może także wywołać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jeśli chcesz skutecznie walczyć z mobbingiem, musisz umieć go rozpoznawać.

Rodzaje mobbingu w pracy

Mobbing w pracy może przybierać różne formy. Warto wiedzieć, że w zależności od tego, kto jest ofiarą i sprawcą mobbingu, jest on dzielony na:

  • Mobbing poziomy – zachodzi wtedy, gdy nękanie skierowane jest przeciwko współpracownikowi. Taka sytuacja jest często wynikiem niezdrowej rywalizacji.
  • Mobbing pionowy – w takiej sytuacji przełożony nękany jest przez swojego podwładnego. Częstym przykładem takiego zachowania jest sytuacja, gdy jeden z pracowników awansuje, a jego byli współpracownicy uważają, że to niezasłużony awans i próbują dokonać zemsty.
  • Mobbing pochyły – tym razem wrogie działania są podejmowane przez przełożonego wobec podwładnego. Szykanowanie pracownika przez szefa uchodzi za najbardziej powszechny przejaw mobbingu.

Fazy mobbingu

Mobbing to nie jednorazowa sytuacja, ale długotrwałe nękanie – tak wynika z definicji, która znajduje się w Kodeksie pracy. Domyślasz się zatem zapewne, że mobbing może mieć tak naprawdę różne etapy. Najczęściej wyróżnia się cztery fazy mobbingu:

  1. Faza przygotowawcza – na tym etapie mobber zmierza do osłabienia swojej ofiary, poddaje ją ciągłemu stresowi, wywołuje jej strach i obniżenie samooceny.
  2. Faza walki – mobber nasila swoje działania wobec ofiary. Nękany pracownik zaczyna odczuwać pierwsze symptomy mobbingu – strach przed pójściem do pracy, bóle głowy, bezsenność. Ofiara stara się jeszcze wyjaśnić, dlaczego poddawana jest mobbingowi i walczy z prześladowcą.
  3. Faza rozwiniętego mobbingu – nasilenie agresji wobec ofiary, utrwalenie zachowań mobbingowych. Nękany pracownik staje się kozłem ofiarnym, a jego zachowanie ma usprawiedliwić naganne zachowanie mobbera.
  4. Faza degradacji ofiary – nękany pracownik nie jest już zdolny do wykonywania dobrze swoich obowiązków, jest wyczerpany psychicznie i często korzysta ze zwolnień lekarskich.

Musisz oczywiście wiedzieć, że jest to jedynie uproszczony schemat rozwoju uporczywego nękania ofiary. W rzeczywistości może on poważnie odbiegać od przedstawionego wyżej modelu.

Niestety, brak reakcji często nasila działania mobbera. Dlatego walcz z mobbingiem, gdy tylko zauważysz jego przejawy.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *