Jaka jest kara za mobbing w pracy?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Jaka jest kara za mobbing w pracy

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Jednocześnie umożliwia pracownikowi, który doznał rozstroju zdrowia w wyniku mobbingu, dochodzenie od pracodawcy zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu i z powodu nękania oraz upokarzania rozwiązałeś umowę o pracę, masz prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jednak w takim przypadku musisz pamiętać, że Twoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno być podane w formie pisemnej i musi zawierać stwierdzenie, że przyczyną takiego kroku jest mobbing.

Kara za mobbing

W polskim prawie mobbing nie jest uznawany za przestępstwo. Przepisy określające tę formę przemocy psychicznej zawiera Kodeks pracy, a nie Kodeks karny. Czy w takim razie mobbing jest karalny?

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe zachowanie względem Ciebie wchodzi w grę tylko w przypadku, gdy zaistniał czyn spełniający znamiona przestępstwa, np. poprzez nękanie mobber spowoduje u Ciebie ciężki uszczerbek na zdrowiu. W innej sytuacji mobbing jest sprawą cywilną i nie jest ścigany z urzędu. W związku z tym zbieranie materiału dowodowego należy do Ciebie, czyli do osoby poszkodowanej, a nie do organów ścigania.

Co grozi pracodawcy za mobbing?

Według Kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Niezależnie od tego, kto stosuje względem Ciebie mobbing, konsekwencje poniesie właśnie pracodawca. Odpowiedzialność pracodawcy może przyjąć formę zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Natomiast w sytuacji, gdy zamierzasz domagać się rekompensaty w sądzie, pamiętaj, że musisz udowodnić zaistnienie mobbingu. Powinieneś również wiedzieć, że oprócz pracodawcy, na drodze cywilnej możesz pozwać także współpracownika, gdy to on jest mobberem – tak orzekł Sąd Najwyższy (sygn. II PK 226/10). Kara za mobbing w miejscu pracy dotyczy przede wszystkim pracodawcy, ale nie jesteś bezbronny również wobec współpracownika. Pamiętaj, żeby szybko reagować na przejawy mobbingu i zbierać odpowiednie dowody nękania

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *