Jak zapobiegać kradzieży przez pracowników?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Jak zapobiegać kradzieży przez pracowników

W ostatnich latach gwałtownie zwiększyła się liczba nadużyć w polskich firmach. Jednym z najważniejszych problemów występujących w przedsiębiorstwach są kradzieże dokonywane przez pracowników. Czy można w skuteczny sposób im zapobiegać? Okazuje się, że tak.

Drobne kradzieże w firmach są na porządku dziennym. 100% pracowników biurowych przyznaje się do zabierania długopisu z miejsca pracy, a 75% kradnie inne artykuły biurowe. Nawet niewielkie nadużycia w firmie mogą doprowadzić do poważnych strat finansowych.

Rocznie z miejsca pracy zostaje wyniesionych 35% zasobów firmowych. To obniża dochód przedsiębiorstwa średnio o około 1,5%. Brak szacunku do mienia firmowego wynika z poczucia, że jest to dobro wspólne, czyli niczyje. Drugim powodem nadużyć jest to, że pracodawcy nie dotrzymują obietnic składanych podczas zawierania umowy o pracę. W 2018 roku z takimi doświadczeniami miało do czynienia aż 65% zatrudnionych w polskich firmach1.

Kradzieże pracowników – co ginie najczęściej?

Pracownicy wynoszą z pracy artykuły biurowe, spożywcze, a czasem nawet budowlane. W Polsce tego typu zachowania są społecznie akceptowalne, a zatrudnieni często traktują kradzieże jako rodzaj rekompensaty za niskie wynagrodzenie lub za niewłaściwe w ich ocenie zachowania przełożonych. To, co należy do firmy, jest przez pracowników traktowane jako dobro wspólne, z którego można korzystać dowolnie i bez limitów.

Papier, zeszyty, długopisy, to artykuły, które bez skrupułów zatrudnieni wynoszą z biur. Dodatkowo, takie zachowania są traktowane jako normalne, podobnie jak wykorzystywanie do celów prywatnych służbowych telefonów i samochodów.

Wielu pracowników nie widzi nic złego także w zajmowaniu się prywatnymi sprawami w godzinach pracy lub nawet w dorabianiu w tym samym czasie do pensji. Niestety, często pracownicy nie ograniczają swoich nadużyć do jednej pilnej rozmowy telefonicznej ze służbowego telefonu i bez skrępowania toczą długie rozmowy prywatne lub wyjeżdżają na wakacje służbowym autem. Niektóre firmy przymykają oko na takie przewinienia, traktując je jako dodatkowy benefit dla zatrudnionego.

W ostatnich latach do przewinień pracowniczych o znamionach kradzieży doszedł jeszcze jeden – kopiowanie i wynoszenie z pracy bazy danych klientów. Najczęściej do tego typu przestępstw dochodzi w momencie zwolnienia lub wypowiedzenia umowy o pracę.

Uświadamianie i docenianie pracownika

W Kodeksie pracy są określone obowiązki zatrudnionego. Według tych przepisów „pracownik jest zobowiązany w szczególności: dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę”. Nieprzestrzeganie tej zasady wiąże się z konsekwencjami (np. pracodawca może rozwiązać umowę z winy pracownika).

Zapobieganie kradzieżom i nadużyciom w firmie jest bardzo ważne. Jednak pierwszym krokiem jest zmiana nastawienia osób zatrudnionych i uświadomienie im, że na ich barkach także spoczywa obowiązek dbania o dobro i mienie przedsiębiorstwa. W tym celu w wielu firmach tworzy się kodeksy etyki oraz prowadzi się szkolenia i akcje związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Jednak same przepisy nic nie zmienią, jeśli pracownicy nie będą mieli przykładu z góry. Dlatego tak ważne jest etyczne postępowanie przełożonych, kierowników, menedżerów i pracodawców. Dodatkowo, w celu zapobiegania kradzieży w firmie warto wprowadzić system motywowania i nagradzania osób zatrudnionych. Pracownik, który jest ceniony w miejscu pracy, nie będzie miał powodów, aby działać na szkodę pracodawcy.

Kontrola, monitoring i sygnaliści

Pracodawcy mają prawo do kontrolowania swoich pracowników w godzinach pracy.

Poza tym, w wielu przypadkach nie potrzebują na to zgody zatrudnionego. W momencie podpisania umowy o pracę pracownik zgadza się na wykonywanie poleceń pracodawcy, a kierowanie organizacją nie ogranicza się tylko do wydawania nakazów, ale również do przeprowadzania kontroli.

W związku z tym przełożony może na bieżąco monitorować poczynania zatrudnionych. Jednak to nie oznacza, że może on nadużywać swojej władzy. Aby do tego nie dochodziło, ustawodawca określił normy kontroli pracownika w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym.

Korzystanie przez pracodawcę z monitoringu za pomocą kamer w celu ochrony przed kradzieżami lub kontroli pracowników w czasie wykonywania pracy jest dopuszczalne. Zasady stosowania w zakładzie pracy monitoringu mogą wynikać z regulaminu pracy lub z wewnętrznego zarządzenia pracodawcy. Jednak ten, używając w miejscu pracy kamer, musi zadbać o to, aby dobra osobiste i prywatność zatrudnionych nie zostały naruszone.

Ogromne znaczenie w wykrywaniu nadużyć i kradzieży w firmach ma również informatyzacja i robotyzacja. Ważną rolę odgrywają także sygnaliści, którzy zgłaszają nadużycia pracodawcy i powinni liczyć na pełną dyskrecję.

Zapobieganie oraz wykrywanie kradzieży i nadużyć w firmie ma duże znaczenie. Pomaga nie tylko dbać o interes przedsiębiorstwa, ale także ograniczać jego straty. Poza tym nie zapominajmy, że kradzież jest po prostu nieetyczna.


1 https://innpoland.pl/143809,kradziez-artykulow-biurowych-polska-na-trzecim-miejscu-w-kradziezach

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *