Jak walczyć z mobbingiem w pracy?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Jak walczyć z mobbingiem w pracy

Mobbing to uporczywe, długotrwałe działania mające na celu nękanie pracownika. Mogą one przejawiać się ukrytą agresją psychiczną lub otwartą izolacją prześladowanego od współpracowników. Zwalczanie mobbingu jest obowiązkiem pracodawcy, jednak Kodeks pracy nie precyzuje, jakie działania ma on podjąć w celu eliminacji takich zachowań.

Według Kodeksu pracy za mobbing można uznać wszelkie działania i zachowania, dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu. Czynności te wywołują u ofiary zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają go lub ośmieszają, izolują, a także wykluczają go z zespołu współpracowników.

Jak walczyć z mobbingiem w miejscu pracy?

Pomimo, że Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi, to jednocześnie nie precyzuje, jakie kroki powinno się przedsięwziąć w tym celu.

Metody walki z mobbingiem mogą być opracowane przez osobę odpowiedzialną za zwalczanie niewłaściwych zachowań w firmie lub przez pracodawcę z pomocą organizacji związkowych czy poradni specjalistycznych.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania mobbingowi, które mogą być wdrażane w Twoim miejscu pracy, jest uświadomienie pracownikom, na czym polega mobbing i jakie konsekwencje grożą osobom, które go stosują.

Twój pracodawca może również zobowiązać pracowników do informowania o pojawieniu się nieetycznych zachowań lub systematycznie robić wśród nich anonimowe ankiety.

Skuteczną pomocą może być także zorganizowanie przez pracodawcę (wspólnie z niezależnym podmiotem np. OCI) infolinii typu „speak up” . System tego typu pozwoli pracownikom bezpiecznie zgłaszać nieprawidłowości w firmie, a pracodawca może w ten sposób uzyskać dostęp do niewygodnych informacji. Na tej podstawie może wprowadzić działania zapobiegające kolejnym nadużyciom.

Dodatkowo metody walki z mobbingiem oraz regulacje kwestii związanych z takimi zachowaniami powinny znajdować się w regulaminie pracy.

Jak walczyć z mobbingiem?

Jeśli jesteś pracownikiem, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, masz prawo dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę.

Gdy na skutek niewłaściwych zachowań osób w miejscu pracy rozwiązałeś umowę o pracę, możesz domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie.

Mobbing może przejawiać się na wiele sposobów. Najczęściej takie długotrwałe nękanie doprowadza pracownika do utraty zdrowia i obniżenia oceny przydatności zawodowej. Jak walczyć z mobbingiem skutecznie? Ostatecznym krokiem może być złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy lub wystąpienie na drogę sądową.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *