Jak przygotować kodeks etyczny


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18

Etyka jest tym aspektem, który coraz więcej firm eksponuje w działalności biznesowej. To nie tylko potwierdzenie uczciwości i przejrzystych zasad, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo, ale również budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Z tego właśnie powodu przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają kodeks etyczny.

Badania przeprowadzone w 16 krajach EMEA (Europe, Middle East, Africa) wykazały, że 37% firm działających w tym regionie ponosi straty z powodu nadużyć związanych z podróżami służbowymi pracowników. W Polsce takie nadużycie wskazało 43% przedsiębiorstw, a 40% zadeklarowało, że straty z tego tytułu są niewielkie.

Dodatkowo wykazano, że aż 43,4% firm nadal sprawuje kontrolę „ręcznie” lub polega na przestarzałym oprogramowaniu, opartym na zdefiniowanych regułach. Eksperci podkreślają, że firmy z regionu EMEA muszą zainwestować w lepsze rozwiązania i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych.

W Polsce około 27% przedsiębiorstw zatwierdza wnioski o udzielenie zamówienia ręcznie, taka sama ilość ankietowanych polega na pracownikach, którzy mają kontrolować cały proces. Techniki takie często wiążą się z ryzykiem wystąpienia błędu ludzkiego, podczas gdy ryzyko można znacznie ograniczyć, wykorzystując systemy analityczne.

43% korporacji do śledzenia nadużyć stosuje kontrolę manualna, 30% – oprogramowanie oparte na zdefiniowanych regułach, a kolejne 30% – reduplikację danych[1]. Jednak nawet najlepsze narzędzia informatyczne będą bezradne, jeśli firma nie uczyni etyki częścią swojej kultury pracy. Warto zacząć od przygotowania kodeksu etycznego.

Kodeks etyczny jako wyznacznik relacji biznesowych

Etyka pomaga w określeniu miejsca biznesu we współczesnym świecie, służy również dopasowaniu go do otaczającej rzeczywistości. Jednak zagadnienie to budzi wiele kontrowersji głównie z powodu relacji, jaka zachodzi między deklarowanymi przez firmy zasadami a ich faktycznym działaniem. Częstym zarzutem wobec przedsiębiorstw deklarujących utworzenie programu etycznego jest traktowanie etyki wyłącznie jako sloganu marketingowego lub niestosowanie się do uczciwych zasad biznesu.

Jednym z najistotniejszych i najpopularniejszych narzędzi wdrażania zasad etycznych w firmach są kodeksy etyczne przygotowane dla konkretnych przedsiębiorstw lub kodeksy branżowe.

Wyraźny wzrost zainteresowania tworzeniem zbiorów uczciwych zasad wiąże się z poprawą relacji firmy z otoczeniem i pracownikami oraz wzrost obrotów przedsiębiorstw, które zadeklarowały etyczny sposób prowadzenia biznesu. Jasny system zasad oraz wartości wyznawanych przez korporację i realizowanych przez osoby w niej zatrudnione wpływa na wzrost zaufania do firmy także w relacjach handlowych z dostawcami i kontrahentami.

Co powinien zawierać kodeks etyczny?

W kodeksie etycznym powinny znaleźć się przede wszystkim zasady dotyczące relacji w firmie, a także normy funkcjonowania w otoczeniu i współpracy z partnerami biznesowymi, stawiające na uczciwość wobec pracodawcy, klientów oraz prawa. Niezmiernie ważne są także zapisy dotyczące jakości pracy (np. odpowiedzialność, profesjonalizm, rzetelność).

Kodeks etyczny zawierający tylko ogólne, powszechnie obowiązujące normy, nie będzie motywował pracowników. W związku z tym ważne, aby w dokumencie tym znalazły się również zasady regulujące istotne i budzące kontrowersje kwestie. Zapisy te powinny być dostosowane do konkretnej firmy i jej indywidualnych problemów.

Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego

Kodeks etyczny jest tworzony w firmie, aby mogła ona określić w nim swoje „reguły gry”, czyli zasady, które dla danego przedsiębiorstwa są ważne. Jednak samo spisanie obowiązujących norm i wartości, czy też obwieszczenie wszystkim takiego dokumentu, nie ma znaczenia, dopóki nie będzie on przestrzegany.

Aby pracownicy respektowali kodeks etyczny, muszą się z nim utożsamiać. Nie zawsze jest to łatwe. Jeśli chcemy, by do tego doszło, powinniśmy zaangażować ich do współpracy przy tworzeniu wspólnych norm i wartości. Następnie, po określeniu zasad, warto udostępnić każdej zatrudnionej osobie papierową lub elektroniczną wersję dokumentu, aby mogła się z nim zapoznać. Dodatkowo można zorganizować szkolenie lub spotkanie, na którym każdy zainteresowany może wypowiedzieć się na temat norm ujętych w kodeksie.

Kolejny krok to zatwierdzenie dokumentu przez zarząd, menedżerów i pracowników. Ostatnią, najważniejszą kwestią jest egzekwowanie zasad umieszczonych w kodeksie oraz wyciąganie konsekwencji wobec osób, które nie stosują się do norm w nim zawartych.

Kodeks etyczny to istotne źródło i narzędzie do budowania pozytywnego wizerunku firmy, ale również do poprawy relacji z pracownikami. To dokument wewnętrzny, budowany na potrzeby określonego przedsiębiorstwa. Już sam fakt wprowadzenia go w firmie wpływa pozytywnie na relacje biznesowe z kontrahentami i partnerami biznesowymi. Najważniejsze jednak, to aby pamiętać, że kodeks etyczny i zasady w nim zawarte muszą być przestrzegane, aby był z nich pożytek.


[1] https://www.money.pl/gielda/sas-ponad-43-polskich-firm-doswiadcza-naduzyc-w-zw-z-wydatkami-sluzbowymi-6369534706362497a.html

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *