Jak przeciwdziałać mobbingowi?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Jak przeciwdziałać mobbingowi

Zgodnie z prawem wprowadzonym w 2004 roku każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej.  Wśród działań mających na celu wyeliminowanie tego zjawiska, powinny znaleźć się szkolenia pracownicze. Wskazane jest także wprowadzenie regulacji określających zasady współpracy pomiędzy zatrudnionymi.

Z roku na rok wzrasta ilość spraw o mobbing w polskich sądach. W roku 2007 złożono 679 pozwów przeciwko pracodawcom oskarżonym o niewłaściwe zachowania, a w 2013 – już 734. Jednak tego typu sprawy są trudne do wygrania, ze względu na konieczność udowodnienia mobbingu przez pracownika. W ubiegłym roku tylko 29 spraw zakończyło się uwzględnieniem powództwa, natomiast aż 115 wniosków zostało oddalonych1.

Jak przeciwdziałać mobbingowi – WPA

WPA, czyli Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa, to jeden ze środków stosowanych jako sposób na przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Każdy pracodawca może wprowadzić własne regulacje w postaci kodeksu i regulaminu, z którymi powinni zapoznać się wszyscy pracownicy. Dodatkowo, jako pracownik, powinieneś podpisać pisemne oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulacjami WPA.

Do Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej powinien być także dołączony schemat rozpatrywania skarg wnoszonych przez pracowników oraz wyznaczenie odpowiednich organów, które będą zajmowały się zaistniałymi przypadkami mobbingu. Posiadanie takiej dokumentacji pozwala pracodawcy skutecznie bronić się w sądzie przed zarzutami o braku przeciwdziałania mobbingowi.

Jak radzić sobie z mobbingiem? Działania pracodawcy

Do działań, jakie może podjąć pracodawca, aby zminimalizować ryzyko mobbingu, oprócz ustalenia WPA, można zaliczyć okresowe szkolenia dotyczące niewłaściwych zachowań w miejscu pracy.

Dodatkowo przełożony może stworzyć specjalny adres e-mailowy dla ofiar mobbingu, przeprowadzać okresowe, anonimowe ankiety oraz ustalić pomoc dla osób poszkodowanych, a także korzystać z outsourcingu linii typu „Speak Up” (np. takiej jak Ogólnopolske Centrum Interwencyjne).

Warto jeszcze raz podkreślić, że przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy.


1 Źródło: https://hrstandard.pl/2015/09/08/mobbing-w-pracy-jak-przeciwdzialac-i-skutecznie-bronic-sie-w-sadzie/

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *