Jak działa sygnalizuj.com?

Pracownicy firmy objętej ochroną sygnalizuj.com zyskują stały dostęp (24/7) do tzw. whistleblowing line, czyli linii wsparcia, za pośrednictwem której mogą zgłosić anonimowo lub jawnie wszelkie niepokojące sytuacje, które działają na szkodę przedsiębiorstwa i pracujących w nim osób. Zgłoszenia można dokonać za pomocą bezpłatnej infolinii, e-maila lub specjalnego formularza online.

Nie wymagamy podania danych osobowych: możesz pozostać anonimowy od początku do końca procedury. Obsługą zgłoszeń zajmują się specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, przeszkoleni zgodnie z najwyższymi światowymi standardami whistleblowing line.

Przyjmujemy zgłoszenia na temat rażących nieprawidłowości, czyli takich o dużym stopniu szkodliwości dla firmy i jej pracowników. Jeśli obserwujesz, jak ktoś w Twoim miejscu pracy notorycznie poniża inną osobę, zgłoś to. Jeśli jednak zdarzy się raz, że ktoś w dyskusji nakrzyczy na swojego rozmówcę, skala tego zjawiska nie jest na tyle poważna, by zgłaszać je przez sygnalizuj.com.

Sprawy, które należy zgłaszać, to:

 • Kradzieże w firmie, akty korupcji, defraudacje, nielegalne płatności w firmie
 • Akty przemocy, molestowanie w pracy, mobbing
 • Łamanie prawa i norm bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Dyskryminowanie w pracy ze względu na pochodzenie, orientację seksualną, wyznanie, poglądy, płeć i in.
 • Narażanie bezpieczeństwa indywidualnego i środowiskowego

Czasem możesz mieć wątpliwości, czy dana sprawa kwalifikuje się jako rażąca nieprawidłowość. W takim przypadku zawsze możesz zadzwonić na naszą infolinię i dopytać, czy powinieneś przesłać zgłoszenie.

Uwaga: sygnalizuj.com to narzędzie wspierające kształtowanie etycznego miejsca pracy. Nie korzystaj z niego, by zaszkodzić komuś poprzez oszczerstwo lub pomówienie. Zgłaszaj sprawy, które rzeczywiście miały miejsce, powstrzymaj się od interpretowania faktów, staraj się także nie przekazywać zgłoszenia „na gorąco”. Towarzyszące Ci emocje mogą zaburzyć Twoją percepcję wydarzeń, dlatego odczekaj minimum jeden dzień, zanim dokonasz zgłoszenia. Im bardziej rzetelny będzie Twój opis zaistniałej nieprawidłowości, tym szybciej i skuteczniej będziemy w stanie zareagować.

Możesz skorzystać z jednego z trzech kanałów komunikacyjnych:

Oba numery obsługiwane są w dni powszednie między 9.00 a 17.00 – poza tymi godzinami możesz nagrać dla nas wiadomość. Dokonując zgłoszenia, otrzymasz od nas numer sprawy, dzięki któremu będziesz mógł sprawdzać jego status.

Przygotowując swoje zgłoszenie, odpowiedz sobie na poniższe pytania:

 • Jakiego obszaru dotyczy nieprawidłowość? (finanse, sprawy pracownicze, prawne, itp.)
 • Kogo sprawa dotyczy? Podaj nazwisko, stanowisko, dział, nazwę firmy, jaka relacja w strukturze firmy łączy osoby powiązane ze sprawą (np. przełożony, współpracownik, podwładny). Kto był świadkiem zdarzenia / zachowań, które opisujesz? Kto jeszcze wie o zaistniałej sytuacji? Kogo jeszcze to zdarzenie/zachowania dotyczyły lub dotyczą – tylko Ciebie, czy również innych pracowników?
 • Co się stało? Jakiego zdarzenia/zachowania byłeś świadkiem? Co widziałeś, słyszałeś? Jakich zdarzeń / zachowań doświadczałeś osobiście?
 • Gdzie to się działo? Gdzie doszło do opisywanych przez Ciebie zdarzeń? Czy opisywane zdarzenie/zachowanie miało miejsce tylko w miejscu pracy, czy też poza nim?
 • Kiedy to się działo? Kiedy po raz pierwszy Twoim zdaniem doszło do takiego zdarzenia / zachowania? Jak często zdarzają się sytuacje tego typu? Ile razy takie zdarzenie / zachowanie się powtórzyło? Jak długo trwa ta sytuacja?
 • W jaki sposób to się odbywa? Podaj konkretne przykłady zachowań / wypowiedzi (cytaty)/ czynności w opisywanej sytuacji. Czy istnieją dowody związane ze zgłaszaną sprawą, a jeśli tak, to jakie (zdjęcia, dokumenty, skany, pliki audio, wideo)?
 • Dlaczego to się dzieje? Dlaczego Twoim zdaniem doszło do takiego zdarzenia / zachowania? Czy próbowałeś wyjaśnić tę sytuację z osobą, która odpowiada za zgłaszaną przez Ciebie nieprawidłowość? Czy sprzeciwiałeś się takim zachowaniom? Jak na takie sprzeciwy reagowała ta osoba?
 • Jakie kroki już podjąłeś? W jaki sposób radziłeś sobie do tej pory z tym problemem? Jakie kroki zostały już przez Ciebie podjęte? Gdzie zostało to już przez Ciebie zgłoszone (instytucja „męża zaufania”, wewnętrzna linia wsparcia w firmie, policja, prokuratura)?

Zgłoszenie najlepiej przygotuj najpierw na piśmie – pozwoli Ci to w uporządkowany sposób zebrać wszystkie szczegóły ważne dla sprawy. Zrób to w najbardziej dogodnym dla siebie czasie, kiedy nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Jeśli będziesz korzystać z drogi internetowej, skopiuj przygotowaną przez siebie treść do wiadomości e-mail lub do naszego formularza online. Jeśli będziesz zgłaszał sprawę przez telefon, możesz po prostu odczytać swoje zapiski lub poprosić bliską Ci osobę, aby odczytała zgłoszenie w Twoim imieniu.

Każdemu zgłoszeniu nadajemy unikalny numer, który pozwala sprawdzić jego status (na podobnej zasadzie jak firmy kurierskie dają możliwość śledzenia losów przesyłki). W zależności od formy zgłoszenia, otrzymasz od nas numer sprawy:

 • w ostatnim kroku zgłoszenia przez formularz online (numer wyświetli się na ekranie)
 • mailowo, w ciągu 48h od przesłania do nas zgłoszenia na adres zgloszenie@sygnalizuj.com
 • podczas rozmowy telefonicznej, jeśli zdecydujesz się skorzystać z infolinii w dzień powszedni między 9.00 a 17.00 (jeśli nagrasz dla nas wiadomość, zadzwoń do nas ponownie w godzinach czynnej obsługi i poproś o numer sprawy).

W każdym z powyższych przypadków zapisz i zachowaj numer sprawy.

Staramy się pomagać wszystkim osobom, które do nas trafią, również tym, które nie pracują w firmach objętych programem sygnalizuj.com. Dlatego na naszej stronie znajdziesz wiele praktycznych wskazówek na temat tego, jak postępować w przypadku zaobserwowania lub doświadczenia rażących nieprawidłowości w miejscu pracy (np. na blogu dla pracowników szukających pomocy). Nie znając specyfiki Twojej firmy i nie mając wypracowanej z nią relacji, mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o przekazanie zgłoszenia pracodawcy. Umożliwiamy jednak przesłanie uproszczonego, anonimowego zgłoszenia za pomocą tego formularza.

Zawierając umowę z Twoją firmą, sygnalizuj.com zastrzega, że nie będzie przekazywać pracodawcy danych osób zgłaszających nieprawidłowości. Już na etapie nawiązania współpracy chronimy zatem tożsamość pracowników informujących o nadużyciach. W przypadku zgłoszeń anonimowych nie zbieramy żadnych danych, które pozwalają zidentyfikować sygnalistę. Pod żadnym pozorem nie przekazujemy pracodawcy nagrań rozmów z naszej infolinii ani wiadomości mailowych, które wysyłają do nas sygnaliści.

Pracodawca otrzymuje od nas zgłoszenie w formie ustandaryzowanego raportu, który nie daje mu możliwości identyfikacji osoby zgłaszającej.

W przypadku zgłoszenia internetowego transmisja danych pomiędzy komputerem, z którego robisz zgłoszenie, a stroną www.sygnalizuj.com jest szyfrowana kluczem SSL (128-bitowym), używanym np. do szyfrowania połączeń internetowych z bankami. Klucz ten jest potwierdzony certyfikatem. Serwer, który wykorzystuje nasza strona, jest zabezpieczony przez profesjonalną firmę, który w tym celu wykorzystuje klaster złożony z ponad 400 platform serwerowych HP, TYAN oraz Chenbro. Wyposażenie jej sieci stanowią ponadto przełączniki, routery i firewalle firmy Cisco. Do danych w bazie mają dostęp tylko uprawnione osoby. Dodatkowo, aplikacja jest na bieżąco aktualizowana we wszelkie rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo danych.

Brak ocen.
Please wait...