Definicja mobbingu


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Definicja mobbingu

Mobbing to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, a nawet doczekało się definicji prawnej. O tym, czym jest mobbing, wspomina przede wszystkim Kodeks pracy.

Z badań przeprowadzonych przez firmę EY wynika, że 5% wszystkich spraw zgłaszanych przez pracowników pracodawcom lub wyspecjalizowanym infoliniom Speak Up Line dotyczy mobbingu w miejscu pracy. Według statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2017 roku spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem było w polskich sądach 695. Jakie jest pojęcie mobbingu?

Mobbing w pracy – definicja

Definicja mobbingu w Kodeksie pracy została umieszczona w art. 94 § 2. Można tam przeczytać: Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Co to właściwie oznacza?

Definicja mobbingu przedstawiona w powyższym paragrafie jest dość precyzyjna, dlatego nie powinno budzić wątpliwości, jakie mobbing ma znaczenie. Kluczowy jest fakt, że mobbing to świadome, celowe i długotrwałe nękanie pracownika. Takie działanie może przybierać formę werbalną lub niewerbalną i może być prowadzone nie tylko przez jedną osobę (np. przełożonego), ale i przez wiele osób. Ważne jest również to, że muszą zaistnieć wszystkie wymienione w definicji czynniki, aby uznać, że pracownik jest ofiarą mobbingu. Mobbing to zjawisko, z którym należy bezwzględnie walczyć. Wspomniany wyżej art. 94 Kodeksu pracy w § 1 wyraźnie mówi, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Odpowiedzialne firmy tworzą odpowiednie procedury, pomagające walczyć z mobbingiem, czasami uruchamiają własne infolinie, gdzie pracownik może zgłaszać wszystkie przypadki takiego procederu lub korzystają z outsourcingu systemu Speak Up Line (np. Ogólnopolskie Centrum Informacyjne). Pracodawca, który prowadzi aktywną politykę antymobbingową, buduje pozytywny wizerunek i przyciąga najlepszych pracowników

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *