Compliance Officer – czym się zajmuje?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
compliance officer

Każdego roku przybywa aktów oskarżenia związanych z oszustwami, wyłudzeniami i nadużyciami w przedsiębiorstwach. To powoduje, że coraz więcej firm wdraża u siebie compliance i zatrudnia osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgodnością. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości zawód Compliance Officer będzie w Polsce bardzo poszukiwany.

W bazach Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych zarejestrowano w ciągu ostatniego roku ponad 36 tys. przestępstw korupcyjnych. To o 28% więcej niż w roku wcześniejszym. Wśród najczęściej zgłaszanych przestępstw było poświadczenie nieprawdy w dokumencie, mające na celu osiągnięcie korzyści majątkowej (24,8 tys. zdarzeń), sprzedajność urzędnicza (5,4 tys. przypadków) oraz przekroczenie uprawnień w celu zdobycia korzyści majątkowej/osobistej (2,2 tys. zdarzeń).

Na 1837 postępowań korupcyjnych badanych przez policję nieco ponad połowa z nich (53%) zakończyła się sporządzeniem aktu oskarżenia. W przypadku spraw, którymi zajmowało się ABW, wynik ten wyniósł 50%, a w CBA – 46%. 34% osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa korupcyjnego miało więcej niż 50 lat, a większość tych wykroczeń popełnili mężczyźni1. Compliance ma być skutecznym wsparciem w walce z takimi problemami.

Compliance w polskich firmach – obowiązek czy potrzeba?

Coraz więcej firm działających na polskim rynku wprowadza systemy zarządzania compliance (Compliance Management Systems, czyli CMS). Tworzone są zintegrowane struktury i procesy, których celem jest przeciwdziałanie naruszeniom w danej organizacji oraz dobrowolne przyjmowanie standardów i zasad. W zależności od obowiązującego w danym przedsiębiorstwie modelu compliance, może on również odpowiadać za wykrywanie nieprawidłowości, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, a także uczestniczyć w ich sankcjonowaniu.

W Polsce w niektórych branżach funkcjonowanie CMS jest obowiązkiem prawnym. Tak jest na przykład w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Inaczej jest w branży farmaceutycznej – tam compliance jest powszechną praktyką wymaganą nie przez prawo, ale przez specyfikę rynku.

Zgodnie z normą międzynarodową ISO 19600 Compliance Management Systems – Guidelines organizacja powinna ustanowić, opracować, wdrażać, utrzymywać i doskonalić system zarządzania compliance za pomocą następujących zasad nadzoru:

  • bezpośredni dostęp funkcji compliance do organu nadzoru;
  • niezależność funkcji compliance;
  • właściwy organ oraz odpowiednie środki przeznaczone na system compliance.

Dodatkowo od 1 stycznia 2016 roku również Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zalecają wprowadzanie systemów compliance w spółkach publicznych.

Struktura działu compliance

Budowa i struktura działu compliance zależy przede wszystkim od cech i wielkości organizacji. W przypadku małych podmiotów, gdzie zakres zadań objętych procedurami zgodności jest niewielki, przedsiębiorca może zastanowić się nad rozdysponowaniem obowiązków compliance pomiędzy pracownikami istniejącego zespołu działu audytu lub działu prawnego. Natomiast w dużych organizacjach wskazane jest utworzenie autonomicznego działu compliance lub zlecenie działań nadzorujących firmie zewnętrznej w ramach outsourcingu.

Tworząc w firmie dział compliance, trzeba zatrudnić wyspecjalizowanych pracowników. Podstawowym stanowiskiem w tym obszarze jest Compliance Manager, czyli osoba, która zarządza zespołem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać bardzo dużą wiedzę o organizacji, a także mieć zapewnioną niezależność od zarządu. Kolejnym ważnym stanowiskiem w dziale compliance jest Compliance Officer, na którym skupimy się w dalszej części artykułu. Warto jeszcze tylko wspomnieć, że w ramach CMS powinni być zatrudnieni także m.in. kontroler zgodności, specjalista AML oraz administrator bezpieczeństwa informacji.

Compliance Officer – zakres obowiązków

Praca specjalisty na stanowisku Compliance Officer będzie potrzebna coraz częściej, ponieważ organizacje działają w bardzo niepewnym otoczeniu biznesowym. To sprawia, że szukają osoby, która będzie stała na straży zgodności decyzji czy działań organizacji z prawem.

W zakres obowiązków Compliance Officer wchodzi uporządkowanie, monitoring, kontrola i przewidywanie ryzyka w firmie. Taka osoba powinna dbać o ochronę danych osobowych i o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi. Dodatkowo osoba zatrudniona w compliance troszczy się również o unikanie konfliktu interesów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, weryfikuje przestrzeganie prawa w zakresie zawieranych umów, a także stanowi nadzór nad zgodnością działalności z prawem.

Compliance Officer powinien ukończyć studia prawnicze, ekonomiczne, a do tego posiadać wiedzę biznesową. Dodatkowo praca na tym stanowisku wymaga kompetencji miękkich, które przydatne będą podczas wprowadzania polityki compliance, nadzorowania przepływu informacji, planowania szkoleń, przeprowadzania wewnętrznych kontroli oraz w trakcie współpracy z organami nadzoru.

Compliance Officer to bardzo wymagający zawód. Osoba zatrudniona na takim stanowisku musi posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie i wiedzę, ale także powinna umieć współpracować z innymi ludźmi. Obecnie pracownicy z takim kompetencjami są bardzo poszukiwani i przeważnie dobrze wynagradzani.


1 https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/zwalczanie-korupcji-w-polsce-raport-statystyczny-cba/

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *